Jakub Regulski - blog
ostatnia aktualizacja:
2021-09-26
ikonka Jakuba Regulskiego
autor:
Jakub Regulski
Ekspert ds. OPEX i LEAN

Inspiracją do powstania tego bloga była chęć podzielenia się moim doświadczeniem oraz osobistymi spostrzeżeniami zdobytymi na przestrzeni ostatnich 15 lat mojej kariery menadżerskiej w tym w największych firmach motoryzacyjnych na świecie. O mnie.

8 Muda – klasyfikacja strat w procesie zarządzania przedsiębiorstwem – części 1

ikonka blog

data publikacji: 2021-09-26 / dział: Doskonałość operacyjna / autor: Jakub Regulski

8 Muda – Jakuba Regulskiego

8 Muda - Definicja

Słowo Muda pochodzi z języka japońskiego i oznacza Marnotrawstwo lub Stratę. Jako pierwszy klasyfikacją strat w procesach zarządzania przedsiębiorstwem zajął się Pan Taiichi Ohno, ojciec Systemu Zarządzania Toyoty (TPS). Dokonał on klasyfikacji strat w następujących siedmiu kategoriach: transport, zapasy, ruch, oczekiwanie, nadprodukcja, nadmierne przetwarzanie, braki. Definicja ta jest jednak często rozszerzana o dodatkową kategorię czyli niewykorzystany talent. Pierwsze 7 strat zdefiniowanych przez Pana Taiichi Ohno dotyczy głównie procesów produkcyjnych, podczas gdy ostatnia, ósma strata dotyczy procesu umiejętnego zarządzania zasobami ludzkimi.

Czytaj także - Metody zarządzania Jakuba Regulskiego

8 Muda - klasyfikacja

Poniżej znajduje się definicja wszystkich ośmiu strat:

1. Transport – dotyczy wszelkich ruchów materiałów które nie wspierają bezpośrednio procesu produkcyjnego. Wada ta najczęściej związana jest z niewłaściwym przepływem strumienia wartości (VSM) w fabryce, niewłaściwym układem obiektu, niewłaściwym procesem planowania oraz złą organizacją produkcji i stanowisk pracy.

2. Zapasy – działanie wbrew zasadom Just-In-Time, ogromne zapasy, często wielokrotnie przewyższające zapotrzebowania produkcyjne. Najczęstszą przyczyną takiego stanu są błędy w procesach planowania, niedokładny system prognozowania i przetwarzania zamówień, długie czasy przezbrojeń oraz niestabilne procesy produkcyjne.

3. Ruch – oznacza niepotrzebny ruch pracowników który nie jest bezpośrednio związany z procesem produkcyjnym. Szukanie narzędzi, przenoszenie sprzętu z miejsca na miejsce to tylko niektóre z przykładów wchodzących w skład straty związanej z ruchem. Najczęstszą przyczyną tego typu strat jest brak kontroli wizualnej oraz zła organizacja miejsc pracy w zakładzie.

4. Oczekiwanie – oznacza bezczynność związaną z oczekiwaniem pracowników na sprzęt, wąskimi gardłami produkcyjnymi, niewłaściwie zbalansowanym procesem produkcyjnym oraz nieplanowanymi przestojami i awariami.

Czytaj także - Umiejętności zawodowe Jakuba Regulskiego

Powyższy artykuł jest inspirowany doświadczeniem i wiedzą Jakuba Regulskiego w zakresie wdrażania szczupłych metod zarządzania (LEAN), Doskonałości Operacyjnej (OPEX), oraz innych nowoczesnych narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem.

Wróć - "Blog"