Jakub Regulski - blog
ostatnia aktualizacja:
2021-10-10
ikonka Jakuba Regulskiego
autor:
Jakub Regulski
Ekspert ds. OPEX i LEAN

Inspiracją do powstania tego bloga była chęć podzielenia się moim doświadczeniem oraz osobistymi spostrzeżeniami zdobytymi na przestrzeni ostatnich 15 lat mojej kariery menadżerskiej w tym w największych firmach motoryzacyjnych na świecie. O mnie.

8 Muda – klasyfikacja strat w procesie zarządzania przedsiębiorstwem – części 2

ikonka blog

data publikacji: 2021-10-10 / dział: Doskonałość operacyjna / autor: Jakub Regulski

Jakub Regulski - klasyfikacja strat

8 Muda - ciąg dalszy klasyfikacji

Poniżej znajduje się lista kolejnych czterech z ośmiu sklasyfikowanych marnotrawstw (Muda) występujących w procesach zarządzania przedsiębiorstwem:

5. Nadprodukcja – oznacza produkcję w ilościach większych niż wymaga tego zapotrzebowanie klienta, nierzadko produkcję z wyprzedzeniem. Najczęstszą przyczyną tej starty jest niewłaściwe planowanie produkcji oraz niewłaściwa automatyzacja linii produkcyjnych.

6. Nadmierne przetwarzanie – oznacza wszelkie nadmierne wysiłki w procesie produkcji części nie związane z wymaganiami klienta i nie dodające wartości do produktu. Najczęstszą przyczyną nadmiernego przetwarzania są błędne decyzje osób zarządzających lub też podejmowanie decyzji na niewłaściwym poziomie zarządzania w przedsiębiorstwie.

Czytaj także - Osiągnięcia Jakuba Regulskiego w zakresie bezpieczeństwa pracowników

7. Braki – to strata wynikająca z produkcji części wadliwych, złomu, braków jakościowych a także związana z wszelkiego rodzaju przeróbkami, oraz kontrolami które obiegają od standardowych wymagań procesu i specyfikacji klienta. Powodem takiego stanu rzeczy najczęściej są zużyte maszyny i urządzenia, niedobory sprzętu, wyposażenia, niewłaściwie opisane procesy produkcyjne oraz brak odpowiednich i systematycznych szkoleń dla pracowników.

8. Niewykorzystany talent – To marnotrawstwo odnoszące się do niewłaściwego wykorzystania wiedzy, umiejętności i zaangażowania pracowników przez osoby zarządzające. Najczęstszą przyczyną tego marnotrawstwa jest niewłaściwe przyporządkowanie pracowników do wykonywanej pracy z pominięciem ich umiejętności oraz doświadczenia a także niewłaściwe zarządzanie i rozwój kompetencji pracowniczych.

Czytaj także - Kim jest Jakub Regulski - autor bloga

To właśnie właściwa identyfikacja oraz eliminacja ośmiu wyżej wymienionych strat (8 Muda) z przepływu strumienia wartości w procesach produkcyjnych stało się podstawą do stworzenia szczupłego procesu wywarzania (z ang. LEAN Manufacturing), znanego i wykorzystywanego na całym świecie a zwłaszcza w branży motoryzacyjnej. To dzięki klasyfikacji marnotrawstw przez Pana Taiichi Ohno producenci na całym świecie mogą teraz projektować procesy produkcyjne ze świadomością występowania w nich potencjalnych wad tak aby można było je przewidzieć lub zastosować odpowiednie i skuteczne narzędzia ich eliminacji.

Powyższy artykuł jest inspirowany doświadczeniem i wiedzą Jakuba Regulskiego w zakresie wdrażania szczupłych metod zarządzania (LEAN), Doskonałości Operacyjnej (OPEX), oraz innych nowoczesnych narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem.

Wróć - "Blog"