Jakub Regulski - blog
ostatnia aktualizacja:
2021-09-23
ikonka Jakuba Regulskiego
autor:
Jakub Regulski
Ekspert ds. OPEX i LEAN

Inspiracją do powstania tego bloga była chęć podzielenia się moim doświadczeniem oraz osobistymi spostrzeżeniami zdobytymi na przestrzeni ostatnich 15 lat mojej kariery menadżerskiej w tym w największych firmach motoryzacyjnych na świecie. O mnie.

Czas cyklu (CT) vs. Czas Taktu (TT) – część 1

ikonka blog

data publikacji: 2021-09-19 / dział: Doskonałość operacyjna / autor: Jakub Regulski

czas cyklu i czas taktu - Jakub Regulski

Jednym z najczęstszych pomyłek młodych adeptów Zarządzania jest mylenie Czasu cyklu (CT) oraz Czasu Taktu (TT). Zrozumienie różnicy pomiędzy tymi dwoma wartościami jest istotnie ważne ze względu na ich wykorzystanie w wielu kluczowych narzędziach wsparcia procesu Zarządzania Produkcją (np.: balansowanie linii produkcyjnej) oraz podczas wyliczania kluczowych wskaźników wydajności i przepływu wartości w przedsiębiorstwie (np.: OEE i jego składowe).

Czytaj także - Wartości które pozytywnie przekładają się na zarządzanie przedsiębiorstwem

Czym jest Czas cyklu (CT)?

Czas cyklu jest równy czasowi trwania pojedynczej operacji lub zadania wykonywanego przez pracownika linii (w trybie manualnym lub półautomatycznym) lub maszynę (w trybie automatycznym) na linii produkcyjnej. Zadanie to najczęściej zdefiniowane jest w standardowej dokumentacji procesowej (z Ang. „SPS” – Standard Process Sheet) w postaci pojedynczej operacji będącej składową czasu sumarycznego przejścia wartości przez daną linię produkcyjną. Skoro zatem zakres Czasu Cyklu zależy od jego standardowej definicji w dokumentacji procesowej, składa się on często z wielu mikro czynności łącznie z czasem oczekiwania. Podejście takie nie jest jednak właściwe z punktu widzenia nowoczesnych technik zarządzania ponieważ do wyliczania sumarycznych czasów przepływu wartości w linii produkcyjnej służą inne wartości takie jak Czas przejścia (a ang. „Lead Time”), Czasy przepływu wartości (VA, NVA) stanowiące część Mapy Strumienia Wartości (z ang. Values Stream Map”) oraz z Czasu zawartość pracy (z Ang. „Work Content”). Wartości te zostaną opisane w kolejnych artykułach na moim blogu. Podsumowując, Czas Cyklu to czas jednostkowej operacji wykonywanej podczas produkcji na linii produkcyjnej.

Czytaj także - Jak zarząda zespołem Jakub Regulski

Artykuł ten jest inspirowany wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwami jego autora – Jakuba Regulskiego.

Wróć - "Blog"