Jakub Regulski - blog
ostatnia aktualizacja:
2021-09-23
ikonka Jakuba Regulskiego
autor:
Jakub Regulski
Ekspert ds. OPEX i LEAN

Inspiracją do powstania tego bloga była chęć podzielenia się moim doświadczeniem oraz osobistymi spostrzeżeniami zdobytymi na przestrzeni ostatnich 15 lat mojej kariery menadżerskiej w tym w największych firmach motoryzacyjnych na świecie. O mnie.

Czas cyklu (CT) vs. Czas Taktu (TT) – część 2

ikonka blog

data publikacji: 2021-09-23 / dział: Doskonałość operacyjna / autor: Jakub Regulski

Jakub Regulski - czas cyklu i czas taktu

Kolejną bardzo istotną wartością czasową jest Czas Taktu (z ang. Tact Time). Czas Taktu można zdefiniować jako takt lub tempo czasowe z jakim linia produkcyjna musi produkować wyroby aby spełnić wymagania czasowe stawiane przez klienta. Innymi słowy, jest to rytm bicia serca danej linii produkcyjnej.

Czytaj także - Znaczenie i wartość prawdy dla Jakuba Regulskiego

Jak obliczany jest Czas Taktu?

Aby lepiej zobrazować metodę wyliczania czasu Taktu posłużę się przykładem. Załóżmy że klient zamówił 400 sztuk wyrobu a czas przeznaczony na jego produkcję wynosi 10 dni. Tak więc przy założeniu, że mamy do dyspozycji jedną zmianę produkcyjną która trwa 8 godzin, Czas Taktu (TT) wynosi 12s. Poniżej znajduje się szczegółowa kalkulacja dla powyższego przykładu

TT = czas dostępny [s] / zapotrzebowanie [szt.] = (10dni * 8h * 60s) / 400szt. = 4800s / 400szt = 12s

Czytaj także - Metody zarządzania Jakuba Regulskiego

Podsumowanie CT vs. TT

Jak wynika z niniejszego artykułu, Czas Cyklu (w skrócie CT) i Czas Taktu (w skrócie TT) to dwie odmienne wartości obliczane w zupełnie inny sposób. Zapamiętaj! Czas Cyklu (CT) – to czas jednostokowy operacji wykonywanej na linii produkcyjnej będący składową sumarycznego czasu przejścia wyroby przez linie produkcyjną. Czas Taktu (TT) to tempo z jakim dostarczane muszą być kolejne wyroby aby spełnić wymagania klienta.

Artykuł ten jest inspirowany wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwami jego autora – Jakuba Regulskiego.

Wróć - "Blog"