Jakub Regulski - blog
ostatnia aktualizacja:
2021-09-23
ikonka Jakuba Regulskiego
autor:
Jakub Regulski - Ekspert ds. OPEX i LEAN

Inspiracją do powstania tego bloga była chęć podzielenia się moim doświadczeniem oraz osobistymi spostrzeżeniami zdobytymi na przestrzeni ostatnich 15 lat mojej kariery menadżerskiej w tym w największych firmach motoryzacyjnych na świecie. O mnie.

Tablica Wizualizacji Produkcji i Komunikacji – część 1

ikonka blog

data publikacji: 2021-08-28 / dział: Komunikacja / autor: Jakub Regulski

Tablica wizualizacji produkcji i komunikacji - Jakub Regulski

Jednym z podstawowych a zarazem najefektywniejszych narzędzi wizualizacji i komunikacji w przedsiębiorstwie jest niewątpliwie Tablica Wizualizacji Produkcji i Komunikacji (w skrócie TWPiK). W branży Motoryzacyjnej, takie Tablice są już standardem od bardzo długiego czasu. Menadżerowie największych firm motoryzacyjnych na świecie już dawno zauważyli że jest to standard niezbędny do skutecznej komunikacji celów strategicznych przedsiębiorstwa na wszystkich szczeblach zarządzania a zarazem prowadzący do autonomicznej współpracy oraz rozwoju zdolności interpersonalnych pracowników.

Czytaj także - Wartości które pozytywnie przekładają się na zarządzanie przedsiębiorstwem

Jakie korzyści daje stosowanie Tablic Wizaualizacji Produkcji i Komunikacji?

Istnienie takiego standardu niewątpliwie wzmacnia ogólną zdolność organizacyjną przedsiębiorstwa ale także prowadzi do ciągłej poprawy jego funkcjonowania poprzez stymulowanie przepływu informacji na wszystkich poziomach zarządzania w organizacji podobnie jak organiczny przepływ informacji w układzie nerwowym człowieka.

Jak wygląda i jest zorganizowana tytułowa Tablica Wizualizacji Produkcji i Komunikacji?

Przede wszystkim powinna być umieszczona we właściwym miejscu, transparentnym oraz łatwo dostępnym dla wszystkich pracowników, zwłaszcza pracowników produkcji. Powinna być umieszczona w miejscu powstawania problemów. Dlatego też najczęściej wybieranym miejscem dla TWPiK jest hala produkcyjna, gdzie pracownicy biura oraz produkcji mogą spotkać się razem, zrozumieć warunki oraz potrzeby produkcyjne a także wspólnie rozwiązywać problemy. Kolejnym krokiem jest umiejscowienie na niej kluczowych mierników efektywności całego przedsiębiorstwa (KPI) z podziałem na poszczególne wydziały i obszary. Oprócz KPI, najważniejszym narzędziem TWPiK jest PDCA (Plan, Do, Check, Act) często nazywany kołem Deminga (KPI oraz PDCA zostaną szczegółowo opisane w kolejnych artykułach na moim blogu).

Czytaj także - Jak zadbać o bezpieczeństwo i warunki pracy pracowników

Artykuł ten jest inspirowany doświadczeniem Jakuba Regulskiego we wdrażaniu Doskonałości Operacyjnej (w skrócie OPEX) oraz innych nowoczesnych narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem.Czytaj więcej

Wróć - "Blog"