Jakub Regulski

Pozytywne komentarze Pracowników na temat Jakuba Regulskiego

Poniżej znajduje się jedynie skromna próbka pozytywnych komentarzy (104 pozytywne komentarze z okresu zaledwie 1-go roku!!!) na temat mojego stylu zarządzania, relacji z pracownikami oraz warunków pracy które stworzyłem w okresie kiedy to ja zarządzałem firmą.

Komentarz użytkownika Zośka 
        z dnia 01.05.2019 na temat pozytywnych zmian kadrowych w firmie
Źródło: Serwis GoWork.pl
Pozytywny komentarz z dnia 
        30.04.2019 że Jakub Regulski szanuje ludzi
Źródło: Serwis GoWork.pl
Opinia wieloletniego pracownika z dnia30.05.2019 
        Stacha o dobrych zmianach w firmie
Źródło: Serwis GoWork.pl
Komentarz użytkownika Kolega z dnia 05.06.2019 
        o poprawie bezpieczeństwa w pracy
Źródło: Serwis GoWork.pl
Michał opisuje porządek i organizację pracy 
        wprowadzoną przez Jakuba Regulskiego
Źródło: Serwis GoWork.pl
Użytkownik Ewa podkreśla 
        pozytywną atmosferę oraz wzajemną pomoc
Źródło: Serwis GoWork.pl
Wacek komentarz z 
        dnia 13.05.2019 - dzięki zmianom wprowadzonym przez Dyrektora Jakuba Regulskiego , ludzie działają jak zespół
Źródło: Serwis GoWork.pl
Marek komentuje w dniu 12.05.2019 o 
        bardzo dużych zmianach na lepsze w firmie
Źródło: Serwis GoWork.pl
Według Zosi praca jest doceniana przez Dyrektora, 
        pracownicy otrzymują liczne dyplomy i nagrody
Źródło: Serwis GoWork.pl
Użytkownik Marcin w dniu 26.06.2019 wychwala 
        nową halę produkcyjną, nowe szatnie, kuchnie oraz stołówkę
Źródło: Serwis GoWork.pl
Pozytywny komentarz Ronalda z dnia 10.06.2019 
        dotyczący zorganizowanej przez Dyrektora imprezy integracyjnej
Źródło: Serwis GoWork.pl
Użytkowniczka Sabina w dniu 10.06.2019 
        w samych superlatywach ocenia imprezę
Źródło: Serwis GoWork.pl
Tomek w dniu 09.06.2019 na plus 
        ocenia imprezę
Źródło: Serwis GoWork.pl
Amadeusz komentuje w dniu 08.06.2019 
        zadowolenie z pracy w firmie oraz piątkową integracje
Źródło: Serwis GoWork.pl
Zmiana wyników finansowych firmy 
        na lepsze – komentarz użytkownika Marko z dnia 07.06.2019
Źródło: Serwis GoWork.pl
Dyrektor Jakub Regulski wprowadził 
        dla wszystkich kawę i herbatę – użytkownik Marcin opisuje w dniu 30.06.2019
Źródło: Serwis GoWork.pl
Dzięki Dyrektorowi Jakubowi Regulskiemu 
        powstała nowa hala produkcyjna w AL. Jerozolimskich – Zośka umieszcza komentarz w dniu 01.07.2019
Źródło: Serwis GoWork.pl
Użytkownik Nowy w dniu 04.07.2019 – 
        na plus ocenia lepsze warunki pracy w nowej hali oraz dbanie o bezpieczeństwo pracowników
Źródło: Serwis GoWork.pl
Żabka w dniu 31.07.2019 również ocenia 
        pozytywnie zmiany jakie zaszły w firmie a w szczególności BHP
Źródło: Serwis GoWork.pl
Użytkownik Nick w dniu 10.08.2019 – 
        poleca innym pracę w firmie
Źródło: Serwis GoWork.pl
Kolejny komentarz od użytkownika Nick 
        z dnia 26.08.2019 o pozytywnej pracy i atmosferze w firmie
Źródło: Serwis GoWork.pl
Użytkowniczka Klaudi w dniu 27.08.2019 
        komentuje pozytywnie pracę między magazynem a produkcją, bezpieczeństwo oraz pakiet socjalny
Źródło: Serwis GoWork.pl
Wprowadzone zmiany przez Dyrektora 
        Jakuba Regulskiego przynoszą pozytywne efekty – użytkownik Men komentuje w dniu 28.08.2019
Źródło: Serwis GoWork.pl
Mag w dniu 30.08.2019 pisze pozytywnie 
        o funkcjonowaniu działu logistyki i produkcji
Źródło: Serwis GoWork.pl
Zmiany wprowadzone przez Dyrektora idą 
        w dobrym kierunku – Zbyszek 30.08.2019
Źródło: Serwis GoWork.pl
Zmiany na korzyść jakie zaszły w firmie 
        w ciągu kilku miesięcy – komentarz Miro z dnia 01.09.2019
Źródło: Serwis GoWork.pl
Pracodawca informuje o darmowych posiłkach dla 
        pracowników jakie zostały wprowadzone przez Jakuba Regulskiego dla pracowników produkcji oraz o opiece medycznej, bonie 
        świątecznym i karcie Multi Sport
Źródło: Serwis GoWork.pl
Pracodawca informuje o darmowych posiłkach dla 
        pracowników jakie zostały wprowadzone przez Jakuba Regulskiego dla pracowników produkcji oraz o opiece medycznej, bonie świątecznym 
        i karcie Multi Sport
Źródło: Serwis GoWork.pl
Pracowity w dniu 26.09.2019 ocenia bardzo 
        pozytywnie kierownictwo w firmie
Źródło: Serwis GoWork.pl
Firma w końcu zaczęła szkolić, widać że pracodawcy 
        zależy na podniesieniu wiedzy pracowników – komentarz Mieto z dnia 26.09.2019
Źródło: Serwis GoWork.pl
Dorian w dniu 30.09.2019 o chęci pracy w tak dobrze 
        nastawionej na potrzeby pracownika w firmie
Źródło: Serwis GoWork.pl
Adamo w dniu 27.09.2019 w samych superlatywach 
        ocenia firmę jako kilkuletni pracownik
Źródło: Serwis GoWork.pl
Dyrektor bardzo dużo zrobił dla firmy (Lean, Kanbany) 
        bez niego wszystko by padło - opinia użytkownika Krystek z dnia 04.05.2019
Źródło: Serwis GoWork.pl
Użytkownik Antyhejt w dniu 06.10/2019 wymienia 
        wszystkie bonusy dla pracowników, jakie zostały wprowadzone za zarządów Dyrektora Jakuba Regulskiego w firmie
Źródło: Serwis GoWork.pl
Pracownik2 w dniu 02.10.2019 w samych 
        superlatywach wypowiada się o docenianiu pracowników
Źródło: Serwis GoWork.pl
Użytkownik Max w dniu 05.10.2019 z ironia komentuje 
        komentarze ludzi dotyczące MEGA !!! zmian jakie zaszły w firmie. W sposób stanowczy broni zmian jakie zaszły w firmie
Źródło: Serwis GoWork.pl
Źródło: Serwis GoWork.pl
Polecam pracę w tej firmie – Phoenix komentuje 
        w dniu 08.10.2019
Źródło: Serwis GoWork.pl
Nagrody, szacunek i gratulacje przy wszystkich 
        – użytkownik Nick dodaje komentarz w dn. 12.10.2019
Źródło: Serwis GoWork.pl
Użytkowniczka Basia w dniu 12.10.2019 pisze w jakim jest szoku, 
        że ludzie dostają dyplomy i nagrody za swoją pracę
Źródło: Serwis GoWork.pl
Warunki pracy na najwyższym poziome, szkolenia BHP, 
        zatrudniani są nowi ludzie – użytkownik Zośka opisuje w dniu 13.10.2019
Źródło: Serwis GoWork.pl
Dzięki warunkom lepszym niż w poprzednich latach oraz wiedzy 
        i doświadczeniu nowych pracowników firma idzie do przodu – komentuje Pro w dniu 16.10.2019
Źródło: Serwis GoWork.pl
Grunt to bezpieczeństwo przy pracy z prądem i firma 
        o to bardzo dba – użytkownik Artur w dniu 13.10.2019
Źródło: Serwis GoWork.pl
Firma rozwija się bardzo szybko – 
        komentarz użytkownika Nicky z dnia 24.10.2019
Źródło: Serwis GoWork.pl
Kolejny komentarz o super warunkach w pracy, 
        szacunku do pracownika i obopólnej pomocy – komentarz użytkownika Nick z dnia 26.10.2019
Źródło: Serwis GoWork.pl
Użytkownik Inżynier w dniu 01.11.2019 - 
        firma docenia pracownika i jego zaangażowanie
Źródło: Serwis GoWork.pl
Integracja była super – komentarz 
        użytkownika Inżyniero z dnia 01.12.2019
Źródło: Serwis GoWork.pl
Użytkownik Niebieski w dniu 01.11.2019 – jest dumny że pracuje 
        w takiej firmie, a konkurencja może tylko pomarzyć o takiej ofercie dla pracowników
Źródło: Serwis GoWork.pl
Pozytywny komentarz na temat całej 
        firmy od użytkownika Gośka z dnia 06.12.2019
Źródło: Serwis GoWork.pl
Wigilia razem z zarządem, zostały rozdane nagrody, 
        dyplomy i bonusy finansowe – użytkownik Endriu dodaje wpis w dniu 21.12.2019
Źródło: Serwis GoWork.pl
Użytkownik Ania pod ogromnym wrażeniem 
        spotkania Wigilijnego – komentarz z dnia 21.12.2019
Źródło: Serwis GoWork.pl
Kolejny pozytywny komentarz od użytkownika 
        Lutek z dnia 21.12.2019 dotyczący spotkania Wigilijnego
Źródło: Serwis GoWork.pl
Kolejny pozytywny komentarz od użytkownika 
        Nick z dnia 01.01.2020 dotyczący spotkania Wigilijnego
Źródło: Serwis GoWork.pl
Spotkanie z Zarządem wywołało pozytywny 
        komentarz od użytkownika Michał z dnia 02.01.2020
Źródło: Serwis GoWork.pl
Firma się rozwija, a koniec roku 
        zakończyliśmy z bardzo dobrym wynikiem – komentarz użytkowniak Inżynier z dnia 03.01.2020
Źródło: Serwis GoWork.pl
Pozytywny komentarz o docenianiu 
        pracowników ich bezpieczeństwie – użytkownik Nisk z dnia 11.01.2020
Źródło: Serwis GoWork.pl
Najlepszy wynik firmy ever, lepsze zarobki, zmiany organizacyjne, 
        bonusy pracownicze. Tak dobrze dawno tu nie było – komentarz Nicky z dnia 20.0.12020
Źródło: Serwis GoWork.pl
Użytkownik Pozytywny w dniu 21.01.2020 wymienia 
        ilość szkoleń wprowadzonych w firmie dla ambitnych pracowników
Źródło: Serwis GoWork.pl
Powrót pracowników do firmy po polepszeniu się 
        warunków pracy – komentarz Wacka z dnia 31.01.2020
Źródło: Serwis GoWork.pl
Mega zadowolony nowy pracownik z warunków panujących 
        w firmie – komentarz użytkownika Zatrudniony z dnia 04.02.2020
Źródło: Serwis GoWork.pl
Użytkownik Daro w dniu 03.02.2020 
        wystawia pozytywny komentarz na temat pracy
Źródło: Serwis GoWork.pl
Bolo w dniu 26.10.2019 – opisuje pozytywnie 
        firmę na forum gowork
Źródło: Serwis GoWork.pl
Jestem dobrze, ludzie pomagają, dobra 
        organizacja pracy – komentarz Józka z dnia 26.10.2019
Źródło: Serwis GoWork.pl
W firmie jest od pewnego czasu ok, chociaż 
        wcześniej różnie bywało – użytkownik Bart w dniu 05.02.2020
Źródło: Serwis GoWork.pl
Marek poleca pracę w tej firmie w dniu 07.02.2020
Źródło: Serwis GoWork.pl
Praca dla ambitnych i chętnych do pracy – 
        Daria dodaje komentarz w dniu 09.02.2020
Źródło: Serwis GoWork.pl
Nowy pracownik Abu w dniu 06.01.2020 
        wychwala pod względem dbałości o dobro pracownika
Źródło: Serwis GoWork.pl
Użytkownik Nicky w dniu 11.02.2020 
        poleca wszystkim pracę w firmie ze względu warunki socjalne, bezpieczeństwo i podejście do pracownika
Źródło: Serwis GoWork.pl
Wszystko super – komentarz Inżyniero z dnia 11.02.2020
Źródło: Serwis GoWork.pl
Firmy z perspektywami – komentarz od Adam z dnia 12.02.2020
Źródło: Serwis GoWork.pl
Nic dodać nic ująć, praca jest naprawdę dobra – 
        komentarz Angel z dnia 13.02.2020
Źródło: Serwis GoWork.pl
Nic dodać nic ująć, praca jest naprawdę 
        dobra – komentarz Angel z dnia 13.02.2020
Źródło: Serwis GoWork.pl
Konkret, konkret i profesjonalizm, mam nadzieję że zostanę przyjęty – 
        użytkownik Przyszły Engineer w dniu 14.02.2020
Źródło: Serwis GoWork.pl
Bardzo fajna firma, płacą w terminie, kierownictwo wymagające 
        ale docenia pracownika - poleca użytkownik Nick w dniu 17.02.2020
Źródło: Serwis GoWork.pl
Możliwość rozwoju, fajni ludzie – Ania komentarz z dnia 11.02.2020
Źródło: Serwis GoWork.pl
Dyplomy, nagrody, uznania za zaangażowanie w 
        pracę z inicjatywy Dyrektora Jakuba Regulskiego – komentarz pracodawcy z dnia 24.02.2020
Źródło: Serwis GoWork.pl
Teraz to wygląda jak profesjonalny magazyn – 
        komentarz użytkownika Magazyn z dnia 26.02.2020
Źródło: Serwis GoWork.pl
Z inicjatywy Jakuba Regulskiego, Zarząd ogłosił w dniu 04.03.2020 
        że każdy pracownik któremu urodzi się dziecko dostanie 1000 PLN na noworodka
Źródło: Serwis GoWork.pl
Za sprawą Dyrektora Jakuba Regulskiego zostały po 
        raz kolejny rozdane dyplomy oraz nagrody rzeczowe – pracodawca umieszcza komentarz w dniu 05.03.2020
Źródło: Serwis GoWork.pl
Użytkownik Mag w dniu 12.03.2020 – nie 
        widział wcześniej żeby firma robiła tyle dla pracownika
Źródło: Serwis GoWork.pl
Takich firm to ze świecą szukać – użytkowniczka 
        Ann dodała komentarz w dniu 21.02.2020
Źródło: Serwis GoWork.pl
Firma dba o pracownika i jego rozwój – 
        użytkownik Pracownik poleca firmę komentarzem z dnia 04.02.2020
Źródło: Serwis GoWork.pl
Pracownik biurowy w dniu 17.03.2020 - 
        docenia fakt, że firma wypłaca premie, Vouchery i wyróżnienia za pracę
Źródło: Serwis GoWork.pl
Dyrektor Jakub Regulski przyznaje 
        premie systemowe – komentarz użytkownika Nick z dnia 17.03.2020
Źródło: Serwis GoWork.pl
Dyrektor Jakub Regulski podczas spotkań 
        dziękuję osobiście za naszą postawę – komentarz użytkownika Monter z dnia 22.03.2020
Źródło: Serwis GoWork.pl
Piątka dla firmy za piątkowe premie - 
        Laser komentuje w dniu 22.03.2020
Źródło: Serwis GoWork.pl
W dobie pandemii firma stanęła na wysokości 
        zadania, dbając o bezpieczeństwo pracowników – komentarz Wacek z dnia 19.03.2020
Źródło: Serwis GoWork.pl
Mimo pandemii firma zatrudnia nowych 
        pracowników – komentarz od Waldi z dnia 06.04.2020
Źródło: Serwis GoWork.pl
W dobie koronawirusa wszelkie możliwe 
        środki bezpieczeństwa są zapewnione przez firmę – Nowy pracownik w dniu 07.04.2020 zdecydowanie poleca
Źródło: Serwis GoWork.pl
Użytkownik Bober w dniu 05.04.2020 – 
        nigdzie nie ma tak jak u nas
Źródło: Serwis GoWork.pl
Dodatkowe premie oprócz normalnej premii - 
        pozytywny komentarz użytkownika Wacek z dnia 21.03.2020
Źródło: Serwis GoWork.pl
Użytkowniczce Zośka bardzo podoba 
        się że w firmie pracuje dużo kobiet – wpis z dnia 04.02.2020
Źródło: Serwis GoWork.pl
Premie uznaniowe, opieka medyczna, obiady, 
        owoce itp. – użytkownik Kasa dodaje komentarz w dniu 25.03.2020
Źródło: Serwis GoWork.pl
Firma dobrze zarządzana – komentarz od 
        Euro w dniu 10.04.2020
Źródło: Serwis GoWork.pl
To co się zmieniło w ciągu miesiąca na 
        plus jest niesamowite – Rafał komentarz z dnia 11.04.2020
Źródło: Serwis GoWork.pl
Równe traktowanie pracowników z Ukrainy – 
        Użytkownik Pracownik w dniu 09.04.2020
Źródło: Serwis GoWork.pl
Zarząd i menagerowie zasługują na 
        pochwałę mimo bardzo trudnej sytuacji - komentarz od Nikt z dnia 07.04.2020
Źródło: Serwis GoWork.pl
Gratulacje dla zarządu mądrej polityki – 
        pozytyw od Marka z dnia 21.04.2020
Źródło: Serwis GoWork.pl
Dumny pracownik firmy zauważa 
        krok milowy w stronę automotiv – Inżyniero wpis z dnia 16.04.2020
Źródło: Serwis GoWork.pl
To dobrze zarządzana firma która 
        dba o pracownika –komentuje Projekt dnia 21.04.2020
Źródło: Serwis GoWork.pl
Brawo dla firmy za wkład w tych 
        trudnych czasach – Nick wpis z dnia 19.04.2020
Źródło: Serwis GoWork.pl
Firma robi wrażenie, BHP jak w 
        branży automotiv – komentarz od Piotr z dnia 28.04.2020
Źródło: Serwis GoWork.pl

Wróć do - "STOP Hejt"