Jakub Regulski - blog
ostatnia aktualizacja:
2022-08-23
ikonka Jakuba Regulskiego
autor:

Jakub Regulski - Ekspert ds. OPEX i LEAN

Inspiracją do powstania tego bloga była chęć podzielenia się moim doświadczeniem oraz osobistymi spostrzeżeniami zdobytymi na przestrzeni ostatnich 15 lat mojej kariery menadżerskiej w tym w największych firmach motoryzacyjnych na świecie. O mnie.

TPM - Total Productve Maintenance

ikonka blog

data publikacji: 2022-08-23 / dział: Doskonałość operacyjna / autor: Jakub Regulski

TPM - Jakub Regulski

TPM (z ang. Total Productive Maintenance) to nowatorskie podejście do zarządzania i utrzymania maszyn i urządzeń...

Czytaj dalej >>

BBS - Nowoczesny system zarządzania bezpieczeństwem Pracowników

ikonka blog

data publikacji: 2022-05-27 / dział: Doskonałość operacyjna / autor: Jakub Regulski

BBS - Jakub Regulski

BBS (z ang. Behavior Based Safety) to nowoczesny system zarządzania bezpieczeństwem oparty na obserwacji zachowań...

Czytaj dalej >>

Czwarta rewolucja przemysłowa - Industry 4.0

ikonka blog

data publikacji: 2022-03-21 / dział: Doskonałość operacyjna / autor: Jakub Regulski

Industry 4.0 - Jakub Regulski

Czwarta rewolucja przemysłowa inaczej Industry 4.0 to termin oznaczający transformację technologiczną polegającą na integracji technologii operacyjnych z technologiami informatycznymi mającą na celu zwiększenie wydajności i elastyczności procesów wytwarzania...

Czytaj dalej >>

LOTO - Procedura bezpiecznej naprawy maszyn

ikonka blog

data publikacji: 2022-02-07 / dział: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy / autor: Jakub Regulski

Procedura LOTO - Jakub Regulski

LOTO (z ang. Lock Out Tag Out) to jedna z najważniejszych i najnowocześniejszych procedur bezpieczeństwa stosowanych przede wszystkim w branży motoryzacyjnej...

Czytaj dalej >>

Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD)

ikonka blog

data publikacji: 2022-01-03 / dział: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy / autor: Jakub Regulski

Ochrona ESD - Jakub Regulski

Wyładowania elektrostatyczne (z ang. Electrostatic Discharge) to nagła i chwilowa wymiana ładunków pomiędzy obiektami o różnych potencjałach...

Czytaj dalej >>

Minimalne wymagania dla maszyn i urządzeń w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - część 2

ikonka blog

data publikacji: 2021-12-07 / dział: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy / autor: Jakub Regulski

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - Jakub Regulski

Nowsze maszyny, wprowadzone do użytku na terenie Polski powinny spełniać wymagania wynikające z innego rozporządzenia...

Czytaj dalej >>

Minimalne wymagania dla maszyn i urządzeń w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - część 1

ikonka blog

data publikacji: 2021-11-23 / dział: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy / autor: Jakub Regulski

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - Jakub Regulski

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy powinna zawsze być priorytetem i najważniejszym obowiązkiem Pracodawcy...

Czytaj dalej >>

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP) - część 2

ikonka blog

data publikacji: 2021-11-10 / dział: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy / autor: Jakub Regulski

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - Jakub Regulski

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że nie tylko Pracodawca odpowiada za Bezpieczeństwo Pracy w Zakładzie...

Czytaj dalej >>

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP) - część 1

ikonka blog

data publikacji: 2021-11-10 / dział: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy / autor: Jakub Regulski

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - Jakub Regulski

Skrót BHP jest znany wszystkim pracownikom. Oznacza „Bezpieczeństwo i Higienę Pracy” za której stan odpowiedzialny jest przede wszystkim Pracodawca, ale nie tylko on...

Czytaj dalej >>

Doskonałość Operacyjna (OPEX) - kluczowe czynniki sukcesu

ikonka blog

data publikacji: 2021-11-04 / dział: Doskonałość operacyjna / autor: Jakub Regulski

Doskonałości Operacyjna OPEX

Doskonałość operacyjna oznacza skuteczną i konsekwentną realizację strategii biznesowej na wszystkich poziomach zarządzania w przedsiębiorstwie. Inną definicją Doskonałości operacyjnej jest także silne i świadome przywództwo oraz praca zespołowa, zorientowana na rozwiązywanie problemów oraz skupienie się na potrzebach klienta...

Czytaj dalej >>

8 Muda – klasyfikacja strat w procesie zarządzania przedsiębiorstwem – części 2

ikonka blog

data publikacji: 2021-10-10 / dział: Doskonałość operacyjna / autor: Jakub Regulski

Klasyfikacja strat - Jakub Regulski

Poniżej znajduje się lista kolejnych czterech z ośmiu sklasyfikowanych marnotrawstw (Muda) występujących w procesach zarządzania przedsiębiorstwem...

Czytaj dalej >>

8 Muda – klasyfikacja strat w procesie zarządzania przedsiębiorstwem – części 1

ikonka blog

data publikacji: 2021-09-26 / dział: Doskonałość operacyjna / autor: Jakub Regulski

8 Muda - Jakub Regulski

Słowo Muda pochodzi z języka japońskiego i oznacza Marnotrawstwo lub Stratę. Jako pierwszy klasyfikacją strat w procesach zarządzania przedsiębiorstwem zajął się Pan Taiichi Ohno, ojciec Systemu Zarządzania Toyoty (TPS)...

Czytaj dalej >>

Czas cyklu (CT) vs. Czas Taktu (TT) – część 2

ikonka blog

data publikacji: 2021-09-23 / dział: Doskonałość operacyjna / autor: Jakub Regulski

czas cyklu i czas taktu - Jakub Regulski

Kolejną bardzo istotną wartością czasową jest Czas Taktu (z ang. Tact Time). Czas Taktu można zdefiniować jako takt lub tempo czasowe z jakim linia produkcyjna musi produkować wyroby aby spełnić wymagania czasowe stawiane przez klienta...

Czytaj dalej >>

Czas cyklu (CT) vs. Czas Taktu (TT) – część 1

ikonka blog

data publikacji: 2021-09-19 / dział: Doskonałość operacyjna / autor: Jakub Regulski

Jakub Regulskki - czas cyklu i czas taktu

Jednym z najczęstszych pomyłek młodych adeptów Zarządzania jest mylenie Czasu cyklu (CT) oraz Czasu Taktu (TT). Zrozumienie różnicy pomiędzy tymi dwoma wartościami jest istotnie ważne ze względu na ich wykorzystanie w wielu kluczowych narzędziach wsparcia procesu Zarządzania Produkcją...

Czytaj dalej >>

PDCA - efektywne wdrażanie działań

ikonka blog

data publikacji: 2021-09-18 / dział: Doskonałość operacyjna / autor: Jakub Regulski

PDCA - Jakub Regulski

PDCA nazywane także cyklem lub kołem Deminga stanowi jedno z najważniejszych narzędzi kontroli postępu i wdrażania działań w zakresie ciągłego doskonalenia procesów. Skrót PDCA pochodzi od Angielskich słów „Plan” – „Zaplanuj”, „Do” – „Zrób”, „Check” – „Sprawdź”, „Adjust” – „Popraw”...

Czytaj dalej >>

Tablica Wizualizacji Produkcji i Komunikacji – część 2

ikonka blog

data publikacji: 2021-09-10 / dział: Komunikacja / autor: Jakub Regulski

Tablica kontroli produkcji - Jakub Regulski

Tablica Wizualizacji Produkcji i Komunikacji (w skrócie TWPiK) jest kluczowym narzędziem umożliwiającym efektywne zarządzanie szczupłą organizacją dążącą do doskonałości operacyjnej (w skrócie OPEX). Istotą efektywności TWPiK jest jej czytelność, wiarygodność danych, dostępność a w konsekwencji przydatność organizacyjna. Dlatego musi być ona przede wszystkim narzędziem czytelnym i zrozumiałym na każdym szczeblu zarządzania w przedsiębiorstwie...

Czytaj dalej >>

Tablica Wizualizacji Produkcji i Komunikacji – część 1

ikonka blog

data publikacji: 2021-08-28 / dział: Komunikacja / autor: Jakub Regulski

Tablica wizualizacji produkcji i komunikacji - Jakub Regulski

Jednym z podstawowych a zarazem najefektywniejszych narzędzi wizualizacji i komunikacji w przedsiębiorstwie jest niewątpliwie Tablica Wizualizacji Produkcji i Komunikacji (w skrócie TWPiK). W branży Motoryzacyjnej, takie Tablice są już standardem od bardzo długiego czasu. Menadżerowie największych firm motoryzacyjnych na świecie już dawno zauważyli że jest to standard niezbędny do skutecznej komunikacji celów strategicznych przedsiębiorstwa na wszystkich szczeblach zarządzania a zarazem prowadzący do autonomicznej współpracy oraz rozwoju zdolności interpersonalnych pracowników...

Czytaj dalej >>

Komunikacja w przedsiębiorstwie

ikonka blog

data publikacji: 2021-08-22 / dział: Doskonałość operacyjna / autor: Jakub Regulski

Komunikacja w przedsiębiorstwie - Jakub Regulski

Jednym z najważniejszych czynników na drodze do szybkiego i efektywnego rozwoju każdego profesjonalnego przedsiębiorstwa jest Komunikacja. Jak powiedział kiedyś Sir Richard Branson (Wizjoner, Miliarder, Założyciel Virgin Galactic), cyt: „Możliwość komunikowania się sprawia, że świat się kręci. Ułatwia kontakty międzyludzkie, pozwala nam uczyć się, rozwijać i czynić postępy...

Czytaj dalej >>

Wróć do - "Bezpieczeństwo pracowników" Idź do - "STOP Hejt"