Jakub Regulski - blog
ostatnia aktualizacja:
2021-10-10
ikonka Jakuba Regulskiego
autor:

Jakub Regulski - Ekspert ds. OPEX i LEAN

Inspiracją do powstania tego bloga była chęć podzielenia się moim doświadczeniem oraz osobistymi spostrzeżeniami zdobytymi na przestrzeni ostatnich 15 lat mojej kariery menadżerskiej w tym w największych firmach motoryzacyjnych na świecie. O mnie.

8 Muda – klasyfikacja strat w procesie zarządzania przedsiębiorstwem – części 2

ikonka blog

data publikacji: 2021-10-10 / dział: Doskonałość operacyjna / autor: Jakub Regulski

Klasyfikacja strat - Jakub Regulski

Poniżej znajduje się lista kolejnych czterech z ośmiu sklasyfikowanych marnotrawstw (Muda) występujących w procesach zarządzania przedsiębiorstwem...

Czytaj dalej >>

8 Muda – klasyfikacja strat w procesie zarządzania przedsiębiorstwem – części 1

ikonka blog

data publikacji: 2021-09-26 / dział: Doskonałość operacyjna / autor: Jakub Regulski

8 Muda - Jakub Regulski

Słowo Muda pochodzi z języka japońskiego i oznacza Marnotrawstwo lub Stratę. Jako pierwszy klasyfikacją strat w procesach zarządzania przedsiębiorstwem zajął się Pan Taiichi Ohno, ojciec Systemu Zarządzania Toyoty (TPS)...

Czytaj dalej >>

Czas cyklu (CT) vs. Czas Taktu (TT) – część 2

ikonka blog

data publikacji: 2021-09-23 / dział: Doskonałość operacyjna / autor: Jakub Regulski

czas cyklu i czas taktu - Jakub Regulski

Kolejną bardzo istotną wartością czasową jest Czas Taktu (z ang. Tact Time). Czas Taktu można zdefiniować jako takt lub tempo czasowe z jakim linia produkcyjna musi produkować wyroby aby spełnić wymagania czasowe stawiane przez klienta...

Czytaj dalej >>

Czas cyklu (CT) vs. Czas Taktu (TT) – część 1

ikonka blog

data publikacji: 2021-09-19 / dział: Doskonałość operacyjna / autor: Jakub Regulski

Jakub Regulskki - czas cyklu i czas taktu

Jednym z najczęstszych pomyłek młodych adeptów Zarządzania jest mylenie Czasu cyklu (CT) oraz Czasu Taktu (TT). Zrozumienie różnicy pomiędzy tymi dwoma wartościami jest istotnie ważne ze względu na ich wykorzystanie w wielu kluczowych narzędziach wsparcia procesu Zarządzania Produkcją...

Czytaj dalej >>

PDCA - efektywne wdrażanie działań

ikonka blog

data publikacji: 2021-09-18 / dział: Doskonałość operacyjna / autor: Jakub Regulski

PDCA - Jakub Regulski

PDCA nazywane także cyklem lub kołem Deminga stanowi jedno z najważniejszych narzędzi kontroli postępu i wdrażania działań w zakresie ciągłego doskonalenia procesów. Skrót PDCA pochodzi od Angielskich słów „Plan” – „Zaplanuj”, „Do” – „Zrób”, „Check” – „Sprawdź”, „Adjust” – „Popraw”...

Czytaj dalej >>

Tablica Wizualizacji Produkcji i Komunikacji – część 2

ikonka blog

data publikacji: 2021-09-10 / dział: Komunikacja / autor: Jakub Regulski

Tablica kontroli produkcji - Jakub Regulski

Tablica Wizualizacji Produkcji i Komunikacji (w skrócie TWPiK) jest kluczowym narzędziem umożliwiającym efektywne zarządzanie szczupłą organizacją dążącą do doskonałości operacyjnej (w skrócie OPEX). Istotą efektywności TWPiK jest jej czytelność, wiarygodność danych, dostępność a w konsekwencji przydatność organizacyjna. Dlatego musi być ona przede wszystkim narzędziem czytelnym i zrozumiałym na każdym szczeblu zarządzania w przedsiębiorstwie...

Czytaj dalej >>

Tablica Wizualizacji Produkcji i Komunikacji – część 1

ikonka blog

data publikacji: 2021-08-28 / dział: Komunikacja / autor: Jakub Regulski

Tablica wizualizacji produkcji i komunikacji - Jakub Regulski

Jednym z podstawowych a zarazem najefektywniejszych narzędzi wizualizacji i komunikacji w przedsiębiorstwie jest niewątpliwie Tablica Wizualizacji Produkcji i Komunikacji (w skrócie TWPiK). W branży Motoryzacyjnej, takie Tablice są już standardem od bardzo długiego czasu. Menadżerowie największych firm motoryzacyjnych na świecie już dawno zauważyli że jest to standard niezbędny do skutecznej komunikacji celów strategicznych przedsiębiorstwa na wszystkich szczeblach zarządzania a zarazem prowadzący do autonomicznej współpracy oraz rozwoju zdolności interpersonalnych pracowników...

Czytaj dalej >>

Komunikacja w przedsiębiorstwie

ikonka blog

data publikacji: 2021-08-22 / dział: Doskonałość operacyjna / autor: Jakub Regulski

Komunikacja w przedsiębiorstwie - Jakub Regulski

Jednym z najważniejszych czynników na drodze do szybkiego i efektywnego rozwoju każdego profesjonalnego przedsiębiorstwa jest Komunikacja. Jak powiedział kiedyś Sir Richard Branson (Wizjoner, Miliarder, Założyciel Virgin Galactic), cyt: „Możliwość komunikowania się sprawia, że świat się kręci. Ułatwia kontakty międzyludzkie, pozwala nam uczyć się, rozwijać i czynić postępy...

Czytaj dalej >>

Wróć do - "Bezpieczeństwo pracowników" Idź do - "STOP Hejt"