Jakub Regulski - blog

Jakub Regulski – Blog

Jakub Regulski – zdjęcie profilowe
Jakub Regulski
Expert ds. OPEX i LEAN

8 Muda — części 1

8 Muda – Jakuba Regulskiego 8 Muda (ilustracja – Jakub Regulski)

8 Muda - Definicja

Słowo Muda pochodzi z języka japońskiego i oznacza Marnotrawstwo lub Stratę. Jako pierwszy klasyfikacją strat w procesach zarządzania przedsiębiorstwem zajął się Pan Taiichi Ohno, ojciec Systemu Zarządzania Toyoty (TPS). Dokonał on klasyfikacji strat w następujących siedmiu kategoriach — transport, zapasy, ruch, oczekiwanie, nadprodukcja, nadmierne przetwarzanie, braki. Definicja ta jest jednak często rozszerzana o dodatkową kategorię, czyli niewykorzystany talent. Pierwsze 7 strat zdefiniowanych przez Pana Taiichi Ohno dotyczy głównie procesów produkcyjnych, podczas gdy ostatnia, ósma strata dotyczy procesu umiejętnego zarządzania zasobami ludzkimi.

Czytaj także — Jakub Regulski — Dlaczego powstała strona?

8 Muda - Klasyfikacja strat

Poniżej znajduje się definicja wszystkich ośmiu strat:

  1. Transport – dotyczy wszelkich ruchów materiałów, które nie wspierają bezpośrednio procesu produkcyjnego. Wada ta najczęściej związana jest z niewłaściwym przepływem strumienia wartości (VSM) w fabryce, niewłaściwym układem obiektu, niewłaściwym procesem planowania oraz złą organizacją produkcji i stanowisk pracy.

  2. Zapasy – działanie wbrew zasadom Just-In-Time, ogromne zapasy, często wielokrotnie przewyższające zapotrzebowania produkcyjne. Najczęstszą przyczyną takiego stanu są błędy w procesach planowania, niedokładny system prognozowania i przetwarzania zamówień, długie czasy przezbrojeń oraz niestabilne procesy produkcyjne.

  3. Ruch – oznacza niepotrzebny ruch pracowników, który nie jest bezpośrednio związany z procesem produkcyjnym. Szukanie narzędzi, przenoszenie sprzętu z miejsca na miejsce to tylko niektóre z przykładów wchodzących w skład straty związanej z ruchem. Najczęstszą przyczyną tego typu strat jest brak kontroli wizualnej oraz zła organizacja miejsc pracy w zakładzie.

  4. Oczekiwanie – oznacza bezczynność związaną z oczekiwaniem pracowników na sprzęt, wąskimi gardłami produkcyjnymi, niewłaściwie zbalansowanym procesem produkcyjnym oraz nieplanowanymi przestojami i awariami.

    Czytaj także - Umiejętności zawodowe Jakuba Regulskiego

  5. Powyższy artykuł jest inspirowany doświadczeniem i wiedzą Jakuba Regulskiego w zakresie wdrażania szczupłych metod zarządzania (LEAN), Doskonałości Operacyjnej (OPEX), oraz innych nowoczesnych narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem.

<< Strona główna