Jakub Regulski - blog

Jakub Regulski – Blog

Jakub Regulski – zdjęcie profilowe
Jakub Regulski
Expert ds. OPEX i LEAN

8 Muda — części 2

Jakub Regulski - klasyfikacja strat 8 Muda (ilustracja – Jakub Regulski)

8 Muda - Klasyfikacja strat

Poniżej znajduje się lista kolejnych czterech z ośmiu sklasyfikowanych marnotrawstw (Muda) występujących w procesach zarządzania przedsiębiorstwem:

 1. Nadprodukcja – oznacza produkcję w ilościach większych, niż wymaga tego zapotrzebowanie klienta, nierzadko produkcję z wyprzedzeniem. Najczęstszą przyczyną tej starty jest niewłaściwe planowanie produkcji oraz niewłaściwa automatyzacja linii produkcyjnych.

 2. Nadmierne przetwarzanie – oznacza wszelkie nadmierne wysiłki w procesie produkcji części niezwiązane z wymaganiami klienta i niedodające wartości do produktu. Najczęstszą przyczyną nadmiernego przetwarzania są błędne decyzje osób zarządzających lub też podejmowanie decyzji na niewłaściwym poziomie zarządzania w przedsiębiorstwie.

  Czytaj także - Osiągnięcia Jakuba Regulskiego w zakresie bezpieczeństwa pracowników

 3. Braki – to strata wynikająca z produkcji części wadliwych, złomu, braków jakościowych, a także związana z wszelkiego rodzaju przeróbkami, oraz kontrolami, które obiegają od standardowych wymagań procesu i specyfikacji klienta. Powodem takiego stanu rzeczy najczęściej są zużyte maszyny i urządzenia, niedobory sprzętu, wyposażenia, niewłaściwie opisane procesy produkcyjne oraz brak odpowiednich i systematycznych szkoleń dla pracowników.

 4. Niewykorzystany talent – To marnotrawstwo odnoszące się do niewłaściwego wykorzystania wiedzy, umiejętności i zaangażowania pracowników przez osoby zarządzające. Najczęstszą przyczyną tego marnotrawstwa jest niewłaściwe przyporządkowanie pracowników do wykonywanej pracy z pominięciem ich umiejętności oraz doświadczenia, a także niewłaściwe zarządzanie i rozwój kompetencji pracowniczych.

  Czytaj także - Kim jest Jakub Regulski — autor bloga

 5. To właśnie właściwa identyfikacja oraz eliminacja ośmiu wyżej wymienionych strat (8 Muda) z przepływu strumienia wartości w procesach produkcyjnych stało się podstawą do stworzenia szczupłego procesu wywarzania (z ang. LEAN Manufacturing), znanego i wykorzystywanego na całym świecie, a zwłaszcza w branży motoryzacyjnej. To dzięki klasyfikacji marnotrawstw przez Pana Taiichi Ohno producenci na całym świecie mogą teraz projektować procesy produkcyjne ze świadomością występowania w nich potencjalnych wad tak, aby można było je przewidzieć lub zastosować odpowiednie i skuteczne narzędzia ich eliminacji.

  Powyższy artykuł jest inspirowany doświadczeniem i wiedzą Jakuba Regulskiego w zakresie wdrażania szczupłych metod zarządzania (LEAN), Doskonałości Operacyjnej (OPEX), oraz innych nowoczesnych narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem.

<< Strona główna