Jakub Regulski - blog

Jakub Regulski – Blog

Jakub Regulski – zdjęcie profilowe
Jakub Regulski
Expert ds. OPEX i LEAN

BBS — Bezpieczeństwo oparte na zachowaniach

bbs BBS (ilustracja – Jakub Regulski)

BBS — wprowadzenie

BBS (z ang. Behavior Based Safety) to nowoczesny system zarządzania bezpieczeństwem oparty na obserwacji zachowań. Innymi słowy, to nowoczesny system kontroli i ciągłego ulepszania stanu BHP w przedsiębiorstwie, polegający na ciągłym audytowaniu miejsca pracy przez samych pracowników. W odróżnieniu od standardowych procedur bezpieczeństwa w organizacji, BBS jest procesem opartym na relacjach i współpracy pomiędzy kierownictwem a pracownikami w celu ciągłego ulepszania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie.

Czytaj także - Osiągniecia Jakuba Regulskiego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

BBS w Motoryzacji

Pomimo faktu, iż system BBS jest stosunkowo nowym zagadnieniem, jest on doskonale znany i często wdrażany w szczególności w branży motoryzacyjnej gdzie standaryzacja i wymagania bezpieczeństwa odgrywają ogromną rolę. W nawiązaniu do wyżej wspomnianej branży motoryzacyjnej nietrudno więc zauważyć podobieństw systemu BBS do doskonale znanego tam systemu warstwowego (z ang. LPA). W obu bowiem przypadkach sukces systemu zależy od współpracy na wszystkich poziomach zarządzania w przedsiębiorstwie, czyli na poziomie Strategicznym, Taktycznym i Operacyjnym (Hoshin Kanri).

BBS — zespół interdyscyplinarny

W praktyce, efektywne wdrożenie BBS wymaga spełnienia kilku podstawowych wymagań. Po pierwsze, należy powołać interdyscyplinarny zespół składający się z reprezentantów najlepiej wszystkich działów w przedsiębiorstwie. To bardzo ważny warunek, ponieważ nie każdy pracownik zdaje sobie sprawę z zagrożeń, na które narażeni są pracownicy innych działów. Takie podejście pozwala nie tylko zwiększać świadomość w zakresie BHP, ale także daje realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa wszystkich pracowników.

BBS — dokumentacja systemowa

Po drugie należy stworzyć dokumentację systemową w tym arkusze z pytaniami dotyczącymi kwestii bezpieczeństwa, plan audytu zawierający dane audytorów wraz z datami audytów, mapkę zakładu podzieloną na strefy, a także arkusz zbiorczy z wynikami audytów. Tak przygotowana dokumentacja pozwala na skuteczne przeprowadzanie cyklicznych audytów BBS, ale przede wszystkim rejestrowanie wszelkich potencjalnych zagrożeń, a następnie podejmowanie natychmiastowym działań naprawczych lub ich odpowiednie planowanie (PDCA).

Czytaj także — Polityka propracownicza Jakuba Regulskiego

BBS — Podsumowanie

Podstawowymi czynnikami sukcesu systemu BBS jest konsekwencja oraz zaangażowanie wszystkich pracowników w tym przede wszystkim Kierownictwa, bez którego niemożliwe jest skuteczne wdrażanie jakichkolwiek zmian. Nie ulega jednak wątpliwości, że BBS to skuteczny system poprawiający warunki BHP w przedsiębiorstwie, jednakże najważniejszą jego zaletą jest zwiększenie świadomości i zaangażowania wszystkich pracowników w tym zakresie.

Powyższy artykuł jest inspirowany doświadczeniem i wiedzą Jakuba Regulskiego w zakresie wdrażania szczupłych metod zarządzania (LEAN), Doskonałości Operacyjnej (OPEX), oraz innych nowoczesnych narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem.

<< Strona główna