Jakub Regulski - blog

Jakub Regulski – Blog

Jakub Regulski – zdjęcie profilowe
Jakub Regulski
Expert ds. OPEX i LEAN

Czas cykly i czas taktu — części 1

czas cyklu i czas taktu - Jakub Regulski Czas cyklu (ilustracja – Jakub Regulski)

Jednym z najczęstszych pomyłek młodych adeptów Zarządzania jest mylenie Czasu cyklu (CT) oraz Czasu Taktu (TT). Zrozumienie różnicy pomiędzy tymi dwoma wartościami jest istotnie ważne ze względu na ich wykorzystanie w wielu kluczowych narzędziach wsparcia procesu Zarządzania Produkcją (np.: balansowanie linii produkcyjnej) oraz podczas wyliczania kluczowych wskaźników wydajności i przepływu wartości w przedsiębiorstwie (np.: OEE i jego składowe).

Czytaj także - Wartości które pozytywnie przekładają się na zarządzanie przedsiębiorstwem

Czym jest Czas cyklu (CT)?

Czas cyklu jest równy czasowi trwania pojedynczej operacji lub zadania wykonywanego przez pracownika linii (w trybie manualnym lub półautomatycznym) lub maszynę (w trybie automatycznym) na linii produkcyjnej. Zadanie to najczęściej zdefiniowane jest w standardowej dokumentacji procesowej (z Ang. „SPS” – Standard Process Sheet) w postaci pojedynczej operacji będącej składową czasu sumarycznego przejścia wartości przez daną linię produkcyjną. Skoro zatem zakres Czasu Cyklu zależy od jego standardowej definicji w dokumentacji procesowej, składa się on często z wielu mikro czynności łącznie z czasem oczekiwania. Podejście takie nie jest jednak właściwe z punktu widzenia nowoczesnych technik zarządzania, ponieważ do wyliczania sumarycznych czasów przepływu wartości w linii produkcyjnej służą inne wartości takie jak Czas przejścia (a ang. „Lead Time”), Czasy przepływu wartości (VA, NVA) stanowiące część Mapy Strumienia Wartości (z ang. „Value Stream Map”) oraz z Czasu zawartość pracy (z Ang. „Work Content”). Wartości te zostaną opisane w kolejnych artykułach na moim blogu. Podsumowując, Czas Cyklu to czas jednostkowej operacji wykonywanej podczas produkcji na linii produkcyjnej.

Czytaj także - Jak zarządza zespołem Jakub Regulski

Powyższy artykuł jest inspirowany doświadczeniem i wiedzą Jakuba Regulskiego w zakresie wdrażania szczupłych metod zarządzania (LEAN), Doskonałości Operacyjnej (OPEX), oraz innych nowoczesnych narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem.

<< Strona główna