Jakub Regulski - blog

Jakub Regulski – Blog

Jakub Regulski – zdjęcie profilowe
Jakub Regulski
Expert ds. OPEX i LEAN

Czas cykly i czas taktu — części 2

Jakub Regulski - czas cyklu i czas taktu Czas cyklu (ilustracja – Jakub Regulski)

Kolejną bardzo istotną wartością czasową jest Czas Taktu (z ang. Tact Time). Czas Taktu można zdefiniować jako takt lub tempo czasowe, z jakim linia produkcyjna musi produkować wyroby, aby spełnić wymagania czasowe stawiane przez klienta. Innymi słowy, jest to rytm bicia serca danej linii produkcyjnej.

Czytaj także - Pozytywne referencje otrzymane przez Jakuba Regulskiego

Jak obliczany jest Czas Taktu?

Aby lepiej zobrazować metodę wyliczania czasu Taktu, posłużę się przykładem. Załóżmy, że klient zamówił 400 sztuk wyrobu, a czas przeznaczony na jego produkcję wynosi 10 dni. Tak więc przy założeniu, że mamy do dyspozycji jedną zmianę produkcyjną, która trwa 8 godzin, Czas Taktu (TT) wynosi 12 sekund. Poniżej znajduje się szczegółowa kalkulacja dla powyższego przykładu

TT = czas dostępny [s] / zapotrzebowanie [szt.] = (10dni * 8h * 60s) / 400szt. = 4800s / 400szt = 12s

Czytaj także - Pozytywne komentarze o Jakubie Regulskim

Podsumowanie CT vs. TT

Jak wynika z niniejszego artykułu, Czas Cyklu (w skrócie CT) i Czas Taktu (w skrócie TT) to dwie odmienne wartości obliczane w zupełnie inny sposób. Zapamiętaj! Czas Cyklu (CT) – to czas jednostokowy operacji wykonywanej na linii produkcyjnej będący składową sumarycznego czasu przejścia wyroby przez linię produkcyjną. Czas Taktu (TT) to tempo, z jakim dostarczane muszą być kolejne wyroby, aby spełnić wymagania klienta.

Powyższy artykuł jest inspirowany doświadczeniem i wiedzą Jakuba Regulskiego w zakresie wdrażania szczupłych metod zarządzania (LEAN), Doskonałości Operacyjnej (OPEX), oraz innych nowoczesnych narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem.

<< Strona główna