Jakub Regulski - blog
ostatnia aktualizacja:
2022-01-03
ikonka Jakuba Regulskiego
autor:
Jakub Regulski
Ekspert ds. OPEX i LEAN

Inspiracją do powstania tego bloga była chęć podzielenia się moim doświadczeniem oraz osobistymi spostrzeżeniami zdobytymi na przestrzeni ostatnich 15 lat mojej kariery menadżerskiej w tym w największych firmach motoryzacyjnych na świecie. O mnie.

Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD)

ikonka blog

data publikacji: 2022-01-03 / dział: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy / autor: Jakub Regulski

Ochrona ESD - Jakub Regulski

Wyładowania elektrostatyczne - wstęp

Wyładowania elektrostatyczne (z ang. Electrostatic Discharge) to nagła i chwilowa wymiana ładunków pomiędzy obiektami o różnych potencjałach. Wynikiem takiego wyładowania jest najczęściej wymiana ładunku na innych obiektach co w skrajnych przypadkach może objawić się powstaniem widocznej iskry. Na wyładowania takie szczególnie narażone są układy elektroniczne w tym układy scalone które zazwyczaj wykonane są z półprzewodników ulegających uszkodzeniu nawet przy niewielkim napięciu.

Czytaj także - Polityka propracownicza Jakuba Regulskiego

Skutki wyładowań ESD

Wyładowania elektrostatyczne to poważny problem dotykający zwłaszcza branżę motoryzacyjną i lotniczą gdzie produkuje się i montuje ogromne ilości skomplikowanych układów elektronicznych które odpowiadają za zdrowie i życie ludzi. Niestety układy takie są bardzo czułe na wyładowania elektrostatyczne które powodują ich wady jakościowe, nieprawidłowe funkcjonowanie lub w skrajnych przypadkach uszkodzenie co może nieść ze sobą daleko idące konsekwencje prawne i finansowe.

Czytaj także - Wartości które pozytywnie przekładają się na zarządzanie przedsiębiorstwem

Przeciwdziałanie ESD

Dlatego od wielu lat standardem w branży motoryzacyjnej i lotniczej jest odpowiednie przeciwdziałanie wyładowaniom elektrostatycznym i odpowiednia ochrona ESD. Zagadnienie to stało się także integralną częścią systemów zarządzania przedsiębiorstwami w tym elementem audytów warstwowych. Do najbardziej znanych środków ochrony ESD należą: odzież ESD, buty ESD, maty ergonomiczne ESD, strefa uziemienia osobistego ESD, opaski ESD a nawet systemy rurkowe służące do budowy stanowisk montażowych. Cechą rozpoznawczą stanowisk szczególnie narażonych na wyładowania elektrostatyczne jest żółty znak często przedstawiający chwytającą dłoń na tle czarnego trójkąta.

Artykuł ten jest inspirowany doświadczeniem i wiedzą Jakuba Regulskiego w zakresie wdrażania szczupłych metod zarządzania (LEAN), Doskonałości Operacyjnej (OPEX), oraz innych nowoczesnych narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem. Jakuba Regulskiego.

Wróć - "Blog"