Jakub Regulski - blog

Jakub Regulski – Blog

Jakub Regulski – zdjęcie profilowe
Jakub Regulski
Expert ds. OPEX i LEAN

LOTO - Bezpieczna naprawa maszyn

Procedura LOTO - Jakub Regulski LOTO (ilustracja – Jakub Regulski)

Procedura LOTO — wstęp

LOTO (z ang. Lock Out Tag Out) to jedna z najważniejszych i najnowocześniejszych procedur bezpieczeństwa stosowanych przede wszystkim w branży motoryzacyjnej i lotniczej w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników podczas prowadzonych prac konserwacyjnych i naprawczych maszyn i urządzeń. Głównym założeniem tej metody jest upewnienie się, że maszyny pozostają odłączone od wszelkich źródeł zasilania umożliwiających ich przypadkowe uruchomienie przed zakończeniem prowadzonych na nich prac serwisowych. Blokady źródła zasilania dokonuje wyłącznie wykwalifikowany pracownik utrzymania ruchu posiadający niezbędne uprawnienia do pracy z elektrycznością.

Czytaj także - Osiągniecia Jakuba Regulskiego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Odcięcie źródeł zasilania

W pierwszej kolejności dokonuje on identyfikacji głównego wyłącznika źródła zasilania. Używając go, odłącza zasilanie, a następnie po upewnieniu się, że maszyna jest w pełni odcięta od źródeł zasilania, blokuje wyłącznik specjalną kłódką w kolorze czerwonym uniemożliwiającą jego ponowne uruchomienie. Kłódka taka powinna posiadać specjalne oznaczenie LOTO z imieniem i nazwiskiem pracownika, który ją założył. Najważniejszą zasadą funkcjonowania takiego zabezpieczenia jest fakt, iż otwarcie takiej kłódki możliwe jest jedynie przez osobę posiadającą klucz do jej otwarcia, a więc pracownika utrzymania ruchu, który ją założył.

Czytaj także - Polityka propracownicza Jakuba Regulskiego

Blokada grupy

Procedura LOTO wykorzystywana jest także w sytuacjach gdy prace serwisowe prowadzone są przez wielu pracowników często na różnych zmianach produkcyjnych. W takim przypadku pracownik zakładający blokadę jako pierwszy montuje na wyłączonym wyłączniku głównym klamerkę zaciskową z umieszczonymi na niej wieloma otworami umożliwiającymi jej zablokowanie wieloma kłódkami naraz przez różnych pracowników służby utrzymania ruchu. Założona w ten sposób blokada skutecznie zapobiega ponownemu uruchomieniu maszyny do czasu zakończenia prac serwisowych aż do momentu usunięcia ostatniej kłódki.

Powyższy artykuł jest inspirowany doświadczeniem i wiedzą Jakuba Regulskiego w zakresie wdrażania szczupłych metod zarządzania (LEAN), Doskonałości Operacyjnej (OPEX), oraz innych nowoczesnych narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem.

<< Strona główna