Jakub Regulski - blog

Jakub Regulski – Blog

Jakub Regulski – zdjęcie profilowe
Jakub Regulski
Expert ds. OPEX i LEAN

Minimalne wymagania BHP dla maszyn i urządzeń — część 1

Ocena minimalnych wymagań BHP - Jakub Regulski Minimalne wymagania BHP (ilustracja – Jakub Regulski)

Wprowadzenie

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy powinna zawsze być priorytetem i najważniejszym obowiązkiem Pracodawcy. Według Głównego Urzędu Statystycznego, wypadki związane z użyciem różnego rodzaju maszyn i urządzeń stanowią aż 40% udziału we wszystkich zdarzeniach wypadkowych. Dlatego też jednym z najważniejszych czynników wpływających na kwestię bezpieczeństwa w zakładach pracy jest właściwe utrzymanie parku maszynowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i rozporządzeniami.

Czytaj także - Pozytywne komentarze na temat stylu zarządzania Jakuba Regulskiego

Odpowiedzialność Pracodawcy w zakresie dostawania maszyn do minimalnych wymagań bezpieczeństwa

Odpowiedzialność Pracodawcy w zakresie dostosowania Maszyn i Urządzeń do minimalnych wymagań Bezpieczeństwa w zakładzie pracy oraz eliminacja ryzyka powstawania wypadków przy pracy jest całkowita, a konsekwencje niewywiązania się z tego obowiązku mogą być bardzo surowe. Tutaj zastosowanie mają już nie tylko zapisy Kodeksu Pracy, ale nawet zapisy Kodeksu Karnego.

Obowiązki Pracodawcy w zakresie dostosowania maszyn do minimalnych wymagań bezpieczeństwa

Wszystkie maszyny i urządzenia użytkowane przed 2003 rokiem powinny spełniać wszelkie wymagania wynikające wprost z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596, zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1745). Są to tzw. maszyny „stare”, które powinny zostać poddane cyklicznej kontroli, a następnie dostosowane do minimalnych wymagań zgodnie z treścią powyższego rozporządzenia do 1 Stycznia 2006 roku. Zarówno wyniki takiej kontroli, rejestr wykonanych napraw oraz plan dalszych działań poprawiających bezpieczeństwo powinny zgodnie z rozporządzeniem zostać zarejestrowane i pozostawione do dyspozycji organów nadzorujących bezpieczeństwo w tym przede wszystkim PIP przez minimum 5 lat.

Czytaj także - Jak motywuje pracowników Jakub Regulski

Powyższy artykuł jest inspirowany doświadczeniem i wiedzą Jakuba Regulskiego w zakresie wdrażania szczupłych metod zarządzania (LEAN), Doskonałości Operacyjnej (OPEX), oraz innych nowoczesnych narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem.

<< Strona główna