Jakub Regulski - blog

Jakub Regulski – Blog

Jakub Regulski – zdjęcie profilowe
Jakub Regulski
Expert ds. OPEX i LEAN

Minimalne wymagania BHP — część 2

Ocena minimalnych wymagań BHP - Jakub Regulski Minimalne wymagania BHP (ilustracja – Jakub Regulski)

Wymagania prawne dotyczące nowych maszyn

Nowsze maszyny, wprowadzone do użytku na terenie Polski powinny spełniać wymagania wynikające z innego rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z 2008 nr 199), a także te wynikające z odrębnych przepisów. Takie maszyny powinny zostać odpowiednio oznakowane, zgodnie z wymaganiami powyższych przepisów, a także oznaczone symbolem CE. Oczywiście takie oznaczenie w przypadku kontroli nie jest wystarczające. Albowiem powinno ono być potwierdzone odpowiednią dokumentacją w tym deklaracją zgodności, która powinna zawsze znajdować się przy maszynie. Ponadto Pracodawca powinien dopilnować, aby każda maszyna w zakładzie posiadała Dokumentację Techniczno Ruchową (w skrócie DTR), a także instrukcję użytkowania koniecznie w języku polskim.

Czytaj także — Polityka propracownicza Jakuba Regulskiego

Minimalne wymagania i CE w praktyce

Niestety często zdarza się, że pomimo iż maszyny posiadają oznaczenie CE, to okazuje się, że nie spełniają odpowiednich wymagań bezpieczeństwa. Przyczyną takiego stanu rzeczy mogą być nieautoryzowane przeróbki przez nieuprawnione do tego osoby, a także niewłaściwy i niekompletny montaż urządzenia tuż po jego zakupie. Dlatego bez względu na fakt czy oznaczenie CE istnieje lub nie, najlepszą i najbezpieczniejszą praktyką jest kontrola wszystkich maszyn pod kątem dostosowania ich do wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. Tutaj na pomoc przychodzi Państwowa Inspekcja Pracy, która na swojej stronie internetowej udostępnia formularz kontrolny konieczny do właściwej oceny maszyn pod kątem wymagań minimalnych. Taki formularz powinien być obowiązkowo używany podczas cyklicznych przeglądów maszyn i urządzeń pod kątem minimalnych wymagań, przez specjalnie powołany do tego celu interdyscyplinarny zespół składający się z przedstawicieli poszczególnych działów w tym BHP, a także pracowników produkcji. Takie podejście umożliwia pracownikom bezpośrednie wpływanie na kwestię bezpieczeństwa maszyn, a także podejmowanie decyzji na temat dopuszczania ich do eksploatacji w zakładzie. Takie podejście wpływa zwiększenie świadomości stanu BHP w Zakładzie, a także zwiększa poszerza zakres odpowiedzialności pracowników w tym zakresie.

Czytaj także — Jakub Regulski — Bezpieczeństwo pracowników i warunki pracy

Powyższy artykuł jest inspirowany doświadczeniem i wiedzą Jakuba Regulskiego w zakresie wdrażania szczupłych metod zarządzania (LEAN), Doskonałości Operacyjnej (OPEX), oraz innych nowoczesnych narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem.

<< Strona główna