Jakub Regulski - blog

Jakub Regulski – Blog

Jakub Regulski – zdjęcie profilowe
Jakub Regulski
Expert ds. OPEX i LEAN

PDCA — Cykl Deminga

Jakub Regulski - PDCA PDCA (ilustracja – Jakub Regulski)

PDCA nazywane także cyklem lub kołem Deminga stanowi jedno z najważniejszych narzędzi kontroli postępu i wdrażania działań w zakresie ciągłego doskonalenia procesów. Skrót PDCA pochodzi od Angielskich słów „Plan” – „Zaplanuj”, „Do” – „Zrób”, „Check” – „Sprawdź”, „Adjust” – „Popraw”. Kolejność tych słów nie jest przypadkowa i odpowiada logicznej kolejności wykonywanych po sobie działań / faz, determinujących prawidłowy przebieg wdrożenia ulepszeń. Faza „Plan” oznacza definicję zaplanowanych czynności do wykonania lub też definicję stanu przyszłego. Faza „Do” oznacza wdrożenie zaplanowanych wcześniej działań w procesie. Faza „Check” oznacza analizę efektywności wdrożonych działań oraz jego zgodności ze zdefiniowanym wcześniej planem. Faza „Adjust” – oznacza standaryzację pozytywnie zweryfikowanych i wdrożonych działań w organizacji.

Czytaj także - Jak skutecznie wykorzystać wiedzę i doswiadczenie zawodowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem

PDCA kluczowe narzędzie wspomagające proces ciągłego doskonalenia

PDCA to niewątpliwie jedno z najważniejszych narzędzi wykorzystywanych do kontroli wdrożeń i komunikacji zadań pomiędzy członkami zespołów. Jednakże warunkiem efektywnego wykorzystania tego narzędzia jest konsekwencja i dyscyplina w jego stosowaniu. Dlatego też PDCA stanowi często nierozłączną część takich standardów motoryzacyjnych jak Tablica Wizualizacji Produkcji i Komunikacji (TWPiK). Albowiem takie połączenie zapewnia odpowiedni przepływ informacji pomiędzy członkami zespołu wdrożeniowego oraz efektywny nadzór nad wprowadzanymi działaniami, wzmacniając tym samym kulturę ciągłego doskonalenia (Kaizen) w przedsiębiorstwie.

Czytaj także - Polityka propracownicza Jakuba Regulskiego

Powyższy artykuł jest inspirowany doświadczeniem i wiedzą Jakuba Regulskiego w zakresie wdrażania szczupłych metod zarządzania (LEAN), Doskonałości Operacyjnej (OPEX), oraz innych nowoczesnych narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem.

<< Strona główna