Jakub Regulski - blog
ostatnia aktualizacja:
2022-08-23
ikonka Jakuba Regulskiego
autor:
Jakub Regulski
Ekspert ds. OPEX i LEAN

Inspiracją do powstania tego bloga była chęć podzielenia się moim doświadczeniem oraz osobistymi spostrzeżeniami zdobytymi na przestrzeni ostatnich 15 lat mojej kariery menadżerskiej w tym w największych firmach motoryzacyjnych na świecie. O mnie.

TPM - Total Productive Maintenance

ikonka blog

data publikacji: 2022-08-23 / dział: Doskonałość operacyjna / autor: Jakub Regulski

TPM - Jakub Regulski

TPM - Wprowadzenie

TPM (z ang. Total Productive Maintenance) to nowatorskie podejście do zarządzania i utrzymania maszyn i urządzeń. To zbiór czynności i technik których konsekwentne stosowanie zapobiega powstawaniu defektów oraz uszkodzeniu maszyn i urządzeń a także ich ciągłej regulacji. Jednakże najważniejszą korzyścią płynącą ze stosowania powyższej techniki jest jej znaczący wpływ na poprawę poziomu bezpieczeństwa oraz ergonomii pracy.

Czytaj także - Jak zarząda zespołem Jakub Regulski

TPM - Rys historyczny

Pierwsza koncepcja związana z terminologią TPM pojawiła się w 1951 roku. Konserwacja zapobiegawcza (z ang. Preventive Maintenance, w skrócie PM), bo tak ją ówcześnie nazwano, polegała na planowaniu inspekcji, i napraw w celu uniknięcia katastrofalnych w skutkach uszkodzeń maszyn. Było to bardzo nowatorskie podejście albowiem praktykowanym dotąd podejściem była tzw. Konserwacja poawaryjna (z and. Breakdown Maintenance, w skrócie BM), polegająca na naprawie maszyn dopiero po ich poważnej awarii. Z czasem technika PM ewoluowała przybierając coraz to nowsze postacie dostosowując się tym samym do wymagań Przemysłu. W końcu, wszystkie podejścia zostały skonsolidowane w jedno podejście nazwane konserwacją produktywną (z ang. Total Productive Maintenance, w skrócie PM), które w przeciwieństwie do swych poprzedników skupiło się na maksymalizacji wydajności a co za tym idzie powiększania zysku Przedsiębiorstwa. Tak właśnie narodził się TPM, jako zbiór skonsolidowanych praktyk który stał się jednocześnie międzynarodowym standardem przemysłu motoryzacyjnego.

Pięć filarów TPM

1) Udoskonalenia zaprojektowane w celu podniesienia wydajności urządzeń
2) Konserwacja autonomiczna (z ang. Autonomous Maintenance) czyli czynności wykonywane przez operatorów urządzeń
3) System planowania konserwacji
4) Podnoszenie kwalifikacji w zakresie przeprowadzanych konserwacji
5) Prewencyjna konserwacja urządzeń

Czytaj także - Osiągnięcia Jakuba Regulskiego w zakresie bezpieczeństwa pracowników

Główne korzyści wynikające ze stosowania TPM

1) Lepsza ergonomia pracy
2) Większe bezpieczeństwo pracowników
3) Lepsza jakość wyrobów
4) Mniejsza ilość awarii i kosztów z nimi związanych
5) Większe zaangażowanie operatorów maszyn
6) Zwiększenie produktywności
7) Zwiększenie zysków przedsiębiorstwa

Artykuł ten jest inspirowany doświadczeniem i wiedzą Jakuba Regulskiego w zakresie wdrażania szczupłych metod zarządzania (LEAN), Doskonałości Operacyjnej (OPEX), oraz innych nowoczesnych narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem. Jakuba Regulskiego.

Wróć - "Blog"