Jakub Regulski - blog

Jakub Regulski – Blog

Jakub Regulski – zdjęcie profilowe
Jakub Regulski
Expert ds. OPEX i LEAN

TPM — Całkowite produktywne utrzymanie ruchu

TPM - Jakub Regulski TPM (ilustracja – Jakub Regulski)

TPM - Wprowadzenie

TPM (z ang. Total Productive Maintenance) — to nowatorskie podejście do zarządzania i utrzymania maszyn i urządzeń. To zbiór czynności i technik, których konsekwentne stosowanie zapobiega powstawaniu defektów oraz uszkodzeniu maszyn i urządzeń, a także ich ciągłej regulacji. Jednakże najważniejszą korzyścią płynącą ze stosowania powyższej techniki jest jej znaczący wpływ na poprawę poziomu bezpieczeństwa oraz ergonomii pracy.

Czytaj także - Jak zarządza zespołem Jakub Regulski

TPM — rys historyczny

Pierwsza koncepcja związana z terminologią TPM pojawiła się w 1951 roku. Konserwacja zapobiegawcza (z ang. Preventive Maintenance, w skrócie PM), bo tak ją ówcześnie nazwano, polegała na planowaniu inspekcji, i napraw w celu uniknięcia katastrofalnych w skutkach uszkodzeń maszyn. Było to bardzo nowatorskie podejście, albowiem praktykowanym dotąd podejściem była tzw. Konserwacja poawaryjna (z and. Breakdown Maintenance, w skrócie BM), polegająca na naprawie maszyn dopiero po ich poważnej awarii. Z czasem technika PM ewoluowała, przybierając coraz to nowsze postacie, dostosowując się tym samym do wymagań Przemysłu. W końcu wszystkie podejścia zostały skonsolidowane w jedno podejście nazwane konserwacją produktywną (z ang. Total Productive Maintenance, w skrócie PM), które w przeciwieństwie do swych poprzedników skupiło się na maksymalizacji wydajności, a co za tym idzie powiększania zysku przedsiębiorstwa. Tak właśnie narodził się TPM, jako zbiór skonsolidowanych praktyk, który stał się jednocześnie międzynarodowym standardem przemysłu motoryzacyjnego.

Pięć filarów TPM

 1. Udoskonalenia zaprojektowane w celu podniesienia wydajności urządzeń
 2. Konserwacja autonomiczna (z ang. Autonomous Maintenance), czyli czynności wykonywane przez operatorów urządzeń
 3. System planowania konserwacji
 4. Podnoszenie kwalifikacji w zakresie przeprowadzanych konserwacji
 5. Prewencyjna konserwacja urządzeń

Czytaj także - Osiągnięcia Jakuba Regulskiego w zakresie bezpieczeństwa pracowników

Główne korzyści wynikające ze stosowania TPM

 1. Lepsza ergonomia pracy
 2. Większe bezpieczeństwo pracowników
 3. Lepsza jakość wyrobów
 4. Mniejsza ilość awarii i kosztów z nimi związanych
 5. Większe zaangażowanie operatorów maszyn
 6. Zwiększenie produktywności
 7. Zwiększenie zysków przedsiębiorstwa

Powyższy artykuł jest inspirowany doświadczeniem i wiedzą Jakuba Regulskiego w zakresie wdrażania szczupłych metod zarządzania (LEAN), Doskonałości Operacyjnej (OPEX), oraz innych nowoczesnych narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem.

<< Strona główna