Jakub Regulski - blog

Jakub Regulski – Blog

Jakub Regulski – zdjęcie profilowe
Jakub Regulski
Expert ds. OPEX i LEAN

Tablica wizualizacji produkcji - część 2

Jakub Regulski - Tablica wizualizacji produkcji i komunikacji Tablica wizualizacji produkcji (ilustracja – Jakub Regulski)

Tablica Wizualizacji Produkcji i Komunikacji (w skrócie TWPiK) jest kluczowym narzędziem umożliwiającym efektywne zarządzanie szczupłą organizacją dążącą do doskonałości operacyjnej (w skrócie OPEX). Istotą efektywności TWPiK jest jej czytelność, wiarygodność danych, dostępność a w konsekwencji przydatność organizacyjna.

Wymagania stawiane wobec TWPiK

Tablica Wizualizacji Produkcji i Komunikacji musi być ona przede wszystkim narzędziem czytelnym i zrozumiałym na każdym szczeblu zarządzania w przedsiębiorstwie. Spełnienie powyższych wymagań możliwe jest jedynie dzięki zastosowaniu odpowiednich narzędzi wspomagających czytelność, elementów zarządzania wizualnego (kolory, flagi, karty kanban) oraz odpowiedniej agregacji danych (umieszczania ich we właściwym kontekście np.: klient, problem). Dzięki takiej prezentacji danych każdy pracownik jest w stanie w ciągu zaledwie kilku minut wyjaśnić, w jakim stanie znajduje się organizacja, w której pracuje i czy wszystkie procesy działają w niej poprawnie.

Czytaj także - Jak warto skutecznie zarządzać pracownikami

Czytelność danych jako kluczowy czynnik sukcesu TWPiK

W oszczędnym środowisku operacyjnym czytelność oraz wizualizacja jest kluczowym czynnikiem sukcesu. Osoby zarządzające procesami nie muszą już więcej tracić czasu na szukanie danych i wypytywanie o nie pracowników. Teraz mogą wraz z zespołem skupić się wyłącznie na dodawaniu wartości do procesu. Aktualizacją danych zajmuje się cały zespół, który co oczywiste ma teraz do nich całościowy dostęp, potrafi je czytać, interpretować i odpowiednio na nie reagować co znaczeni przyspiesza proces optymalizacji, zarządzania procesami oraz rozwiązywania problemów w organizacji.

Ciągła gotowość operacyjna przedsiębiorstwa

Wyobraźmy sobie sytuację, w której naszą firmę odwiedza klient i zadaje szereg pytań na temat poprawności procesów związanych z jego produktem. Dzięki TWPiK problem przygotowywań do audytów znika. Firma jest w ciągłej gotowości operacyjnej, a na pytania audytora jest w stanie odpowiedzieć w ciągu kilku minut pracownik na każdym poziomie zarządzania w przedsiębiorstwie. TWPiK błyskawicznie dostarcza kluczowe dane z podziałem na konkretne obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa. Do każdego obszaru przypisana jest osoba zań odpowiedzialna, każdy obszar ma swoje własne mierniki efektywności procesu (KPI), każdy KPI ma zdefiniowany cel (np.: Produktywność) lub limit (np.: BHP), wyniki prezentowane są z użyciem kolorów np.: zielony kolor oznacza osiągnięcie celu, czerwony wynik poniżej oczekiwań wymagający podjęcia natychmiastowych działań. Wspominając przy okazji o KPI, należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż TWPiK jest narzędziem, które żyje i nie należy ograniczać jego wykorzystania jedynie do pojedynczych spotkań kadry zarządzającej. Dane zbierane i aktualizowane są na bieżąco, min. raz na zmianę, aby umożliwić szybką i skuteczną reakcję zespołu na zaistniałe problemy w procesie produkcyjnym.

Czytaj także - Umiejętności zawodowe Jakuba Regulskiego

Powyższy artykuł jest inspirowany doświadczeniem i wiedzą Jakuba Regulskiego w zakresie wdrażania szczupłych metod zarządzania (LEAN), Doskonałości Operacyjnej (OPEX), oraz innych nowoczesnych narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem.

<< Strona główna