Jakub Regulski

Jakub Regulski - Zarządzanie zespołem

Jestem silnym, konsekwentnym i charyzmatycznym liderem z gruntowną wiedzą operacyjną i techniczną. Jestem wierny przekonaniu, że rolą menadżera jest niezależna forma zarządzania i sprawna koordynacja ludzi, którzy są zmotywowani do wspólnego rozwiązywania problemów. Stawiam na tworzenie interdyscyplinarnych zespołów, skupiających w swoich szeregach ludzi o różnych kwalifikacjach. To umożliwia sprawne i skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorstwa. Styl zarządzania, który reprezentuję, ukierunkowany jest na stworzenie silnej kadry oraz nieustanne dążenie do jej rozwoju oraz zwiększania potencjału. Wypracowane przez 15 lat doświadczenie nauczyło mnie tworzyć zgrane zespoły o zróżnicowanych kompetencjach, w których pracownicy wzajemnie się uzupełniali i działali na siebie stymulująco. Dobór personelu zawsze uważałem za kluczowy dla jakości pracy, dlatego osobiście uczestniczyłem w wielu procesach rekrutacyjnych. Mając wpływ na wybieranych pracowników, mogłem czuwać nad atmosferą i efektywnie budować relacje oparte na zaufaniu oraz wzajemnym szacunku. Preferuję model płaskiej struktury, bazującej na standardach IATF i Automotive, w której wszyscy menadżerowie współpracują ze sobą na jednym szczeblu, skupiając się na realizacji wspólnych celów i rozwiązywaniu problemów, dotyczących całego przedsiębiorstwa (zgodnie z filozofią Hoshin Kanri).


Jakub Regulski - Motywacja i rozwój pracowników

U podstaw motywowania zespołu leży traktowanie wszystkich ludzi z należnym im szacunkiem, w słusznym przekonaniu, że ich praca stanowi najwyższą wartość dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dlatego też bardzo cenię sobie samodzielność i zachęcam pracowników do czynnego udziału w rozwoju i ulepszaniu procesów w firmie. Pożądany efekt uzyskuję dzięki wdrażanym programom sugestii pracowniczych, poleceń pracowniczych, systemom premiowania, opartym o osiągnięcia, systemom CIS optymalizacji kosztów, w którym biorą udział pracownicy wszystkich poziomów zarządzania (DTC, CIS), ale przede wszystkim za sprawą wprowadzania kultury nagradzania (rewarding approach). W modelu zarządzania pracownicy nie są upominani za złą pracę, a nagradzani za osiągnięcia. Dzięki temu rośnie poziom motywacji i poczucie utożsamiania się z firmą oraz jej zasobami. W mojej ocenie kluczem do zrozumienia potrzeb pracowników jest obustronna komunikacja i umiejętność wsłuchania się w ich potrzeby – (…) słuchania tego, co mówią, ale także słuchania tego, czego nie mówią Richard Branson – Virgin Galactic. W pracy wykorzystuję także inne narzędzia motywacyjne: tworzenie zespołów interdyscyplinarnych (APU), przeglądy roczne rozwoju pracownika, awanse wewnętrzne, rozwój kompetencji w oparciu o tablicę poliwalencji, szkolenia i bogate pakiety socjalne. Wyznaję zasadę, która dotąd nigdy mnie nie zawiodła, że w rozwoju przedsiębiorstwa kluczowe jest również łamanie barier między pracownikami produkcji, a pracownikami biurowymi. Pojawiające się często w tych miejscach problemy komunikacyjne, nie sprzyjają tworzeniu dobrej atmosfery współpracy i stanowią silny hamulec dla rozwoju przedsiębiorstwa.


Jakub Regulski - Polityka pro-pracownicza

Polityka pro-pracownicza to styl zarządzania, który reprezentuję i który pozwala likwidować rozwarstwienia oraz dystans między pracownikami. Buduję opartą na zrozumieniu i szacunku kulturę komunikacyjną, wspieram dążenie do rozwoju osobistego oraz dokładam starań w zakresie stałego podwyższania warunków socjalnych. Człowiek – pracownik jest w organizacji najważniejszy. Jego bezcenne umiejętności, uczciwość i zaangażowanie są kluczowe dla rozwoju firmy. Dlatego udział w tworzeniu współpracujących ze sobą zespołów uważam za tak istotny. Wsparcie indywidualnego rozwoju pomaga czerpać z potencjału różnorodnych umiejętności i zwiększa możliwość całościowego i szybkiego rozwiązywania problemów. Takie działania pozwalają koncentrować uwagę pracownika na interesie przedsiębiorstwa i klienta, a nie na układach między działami. Ponadto, stosowana przeze mnie, płaska struktura organizacyjna zapewnia współpracę wszystkich menadżerów na jednym poziomie i stwarza możliwość rozwiązywania bieżących problemów w obrębie struktury, bez konieczności ciągłych konsultacji z dyrekcją zakładu. Podejście pozwala kreować wysoki poziom kompetencji, samodzielności i wszechstronności pracowników, którzy potrafią radzić sobie w różnych sytuacjach. Umożliwia również wyłonienie wybitnych talentów i wsparcie ich rozwoju w organizacji. Jestem dumny z faktu, iż podczas mojej wieloletniej kariery udało mi się dostrzec wielu utalentowanych ludzi, których mogłem wesprzeć w rozwoju osobistym, przyczyniając się do osiąganych przez nich sukcesów w największych firmach na świecie. Lista moich osiągnięć w zakresie polityki pro-pracowniczej:


<
Czytaj także: Jakub Regulski - Blog.
Ochrona ESC - Jakub Regulski
Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD)
Czytaj także: Jakub Regulski - Blog.
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - Jakub Regulski - część 1
Minimalne wymagania BHP dla maszyn i urządzeń
Czytaj także: Jakub Regulski - Blog.
Tablica wizualizacji produkcji i komunikacji - Jakub Regulski
Tablica Wizualizacji Produkcji i Komunikacji – część 1
Czytaj także: Jakub Regulski - Blog.
Komunikacja w przedsiębiorstwie - Jakub Regulski
Komunikacja w przedsiębiorstwie - Jakub Regulski
Czytaj także: Jakub Regulski - Blog.
8 Muda - Jakub Regulski
8 Muda – klasyfikacja strat w procesie zarządzania przedsiębiorstwem – części 1
>

Jakub Regulski - Nagrody i wyróżnienia

Moje zaangażowanie, sumienność, kreatywne radzenie sobie z trudnościami i problemami, entuzjazm i przekonania zaowocowały sukcesami na polu zawodowym. Te natomiast zostały wielokrotnie docenione przez pracodawców. Z dumą prezentuję wybrane nagrody i wyróżnienia:

Podsumowanie nagród i dyplomów dla Jakuba Regulskiego

Podsumowanie nagród i dyplomów otrzymanych przez Jakuba Regulskiego


Jakub Regulski - Referencje otrzymane od pracodawców

Zjednując sobie sympatię na gruncie osobistym oraz zawodowym, nawiązałem wiele trwałych relacji, które pielęgnuję do dziś. Otwartość, elastyczność, zrozumienie potrzeb drugiego człowieka, empatia, szacunek, świadomość odmienności każdego z nas, umiejętność uważnego słuchania, chęć wspierania i niesienia pomocy w sytuacjach kryzysowych, energia, którą można się dzielić, pozytywne nastawienie – to zbiór wartości, które przyświecają mi w życiu prywatnym i zawodowym.

Tkwię w graniczącym z pewnością przekonaniu, że nie można być dobrym menadżerem, jeśli nie umie się zrozumieć drugiego człowieka. Bardzo lubię otaczać się ludźmi, być blisko nich, dzielić się i wymieniać z nimi doświadczeniami, dawać z siebie i otrzymywać, budując wzajemnie przyjazną relację. W trakcie 15-letniej kariery otrzymałem liczne listy polecające i referencje – zarówno od pracowników, partnerów biznesowych, jak i współpracowników. Oto niektóre z nich:

Skrót pozytywnych referencji Jakuba Regulskiego - wersja Polska

Podsumowanie refrencji Jakuba Regulskiego - wersja Angielska

Skrót pozytywnych opinii pracodawców o Jakubie Regulskim

Podsumowanie opinii o Jakubie Regulskim w wersji Angielskiej


Jakub Regulski - Pozytywne komentarze pracowników

Poniżej znajduje się jedynie skromna próbka pozytywnych komentarzy (104 pozytywne komentarze!!!) na temat mojego stylu zarządzania, relacji z pracownikami oraz warunków pracy które stworzyłem w okresie kiedy to ja zarządzałem firmą.

Pozytywne komentarze pracowników na temat Jakuba Regulskiego

Podsumowanie pozytywnych komentarzy na temat Jakuba Regulskiego

Skrót pozytywnych komentarzy - Jakub Regulski

Pozytywne komentarze pracowników na temat zarządzania Jakuba Regulskiego