Jakub Regulski

Jakub Regulski – Zarządzanie zespołem

Jakub Regulski – zdjęcie profilowe
Jakub Regulski
Expert ds. OPEX i LEAN

Jestem silnym, konsekwentnym i charyzmatycznym liderem z gruntowną wiedzą operacyjną i techniczną. Uważam, iż nadrzędną rolą każdego menadżera jest przede wszystkim umiejętne zarządzanie zespołem, jego odpowiednia motywacja oraz rozwój. Dlatego stawiam na tworzenie interdyscyplinarnych zespołów, skupiających w swoich szeregach pracowników o różnych kwalifikacjach i umiejętnościach. Takie podejście umożliwia rozwiązywanie nawet najbardziej złożonych problemów w sposób skuteczny i kompleksowy. Styl zarządzania, który reprezentuję — Ja, Jakub Regulski — ukierunkowany jest na stworzenie silnej kadry, a także nieustanne dążenie do jej rozwoju, oraz zwiększania jej potencjału. Wypracowane przez 18 lat doświadczenie nauczyło mnie tworzyć zgrane zespoły o zróżnicowanych kompetencjach, w których pracownicy wzajemnie się uzupełniają i działają na siebie stymulująco. Dobór odpowiedniego personelu zawsze uważałem za czynnik kluczowy dla podniesienia efektywności przedsiębiorstwa, dlatego osobiście uczestniczyłem w wielu procesach rekrutacyjnych. Mając wpływ na wybieranych pracowników, mogłem czuwać nad atmosferą i efektywnie budować relacje oparte na zaufaniu oraz wzajemnym szacunku. Mój styl zarządzania opiera się przede wszystkim na płaskiej strukturze organizacyjnej wywodzącej się z branży motoryzacyjnej, w której wszyscy menadżerowie współpracują ze sobą na jednym szczeblu, skupiając się na realizacji wspólnych celów i rozwiązywaniu problemów dotyczących całego przedsiębiorstwa, a nie pojedynczych działów.

Cytat o ludziach którzy tworzą zespół Siłą są ludzie. To prawdziwy motor każdego biznesu. Dobrzy ludzie nie tylko są kluczowi dla firmy, oni są firmą! Znalezienie ich, zarządzanie nimi, inspirowanie ich i zatrzymanie przy sobie to jedno z najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed przywódcami biznesowymi. Richard Branson — Virgin Galactic

Jakub Regulski - Motywacja i rozwój pracowników

U podstaw motywowania zespołu leży traktowanie wszystkich ludzi z należnym im szacunkiem, w słusznym przekonaniu, że ich praca stanowi najwyższą wartość dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dlatego też — Ja, Jakub Regulski — bardzo cenię sobie samodzielność i zawsze zachęcam pracowników do czynnego udziału w rozwoju i ulepszaniu procesów w firmie. Osiągnięcie takiego efektu staje się możliwe dzięki zastosowaniu narzędzi takich jak sugestie pracownicze, program poleceń pracowniczych, system premiowania oparty na indywidualnych osiągnięciach a także system optymalizacji kosztów w którym biorą udział pracownicy wszystkich poziomów zarządzania. Jednakże kluczowym czynnikiem wpływającym na zaangażowanie pracowników jest wprowadzenie kultury nagradzania, modelu w którym w pracownicy nie są upominani za złą pracę, a nagradzani za ich ciężką pracę i osiągnięcia. Dzięki takiemu podejściu rośnie poziom motywacji i poczucie utożsamiania się z firmą oraz jej zasobami. W mojej ocenie kluczem do zrozumienia potrzeb pracowników jest obustronna komunikacja i umiejętność wsłuchania się w ich potrzeby.

Cytat dotyczący komunikacji w zespole Komunikacja sprawia, że świat się kręci. Ułatwia nawiązywanie kontaktów międzyludzkich i pozwala nam uczyć się, rozwijać i robić postępy. Nie chodzi tylko o mówienie lub czytanie, ale o zrozumienie tego, co się mówi - a w niektórych przypadkach także tego, czego się nie mówi. Komunikacja jest najważniejszą umiejętnością, jaką może posiadać każdy lider Richard Branson — Virgin Galactic

W swojej pracy wykorzystuję także inne narzędzia motywacyjne takie jak przeglądy roczne rozwoju pracownika, awanse wewnętrzne, rozwój kompetencji w oparciu o tablicę poliwalencji, szkolenia i bogate pakiety socjalne. Wyznaję zasadę, która dotąd nigdy mnie nie zawiodła, że w rozwoju przedsiębiorstwa kluczowe jest również łamanie barier między pracownikami produkcji, a pracownikami biurowymi. Pojawiające się często w tych miejscach problemy komunikacyjne, nie sprzyjają tworzeniu dobrej atmosfery współpracy i stanowią silny hamulec dla rozwoju przedsiębiorstwa.

Jakub Regulski - Propracowniczy styl zarządzania

Człowiek, jego rozwój osobisty oraz zawodowy, a także bezpieczne i komfortowe warunki pracy były, są i będą dla mnie zawsze najwyższym priorytetem. Dlatego — Ja, Jakub Regulski — od zawsze reprezentuję propracowniczy styl zarządzania, który nie tylko wspiera rozwój pracowników, ale także pomaga likwidować rozwarstwienia oraz dystans między nimi. Buduję opartą na zrozumieniu i szacunku kulturę komunikacyjną, wspieram dążenie do rozwoju osobistego oraz dokładam starań w zakresie stałego podwyższania warunków socjalnych. Człowiek – pracownik jest w organizacji najważniejszy. Jego bezcenne umiejętności, uczciwość i zaangażowanie są kluczowe dla rozwoju firmy. Dlatego udział w tworzeniu współpracujących ze sobą zespołów uważam za tak istotny. Wsparcie indywidualnego rozwoju pomaga czerpać z potencjału różnorodnych umiejętności i zwiększa możliwość całościowego i szybkiego rozwiązywania problemów. Takie działania pozwalają koncentrować uwagę pracownika na interesie przedsiębiorstwa i klienta, a nie na podziałach między działami. Ponadto stosowana przeze mnie — Jakuba Regulskiego — płaska struktura organizacyjna zapewnia współpracę wszystkich menadżerów na jednym poziomie i stwarza możliwość rozwiązywania bieżących problemów bez konieczności każdorazowej konsultacji podejmowanych działań z dyrekcją zakładu. Takie podejście pozwala kreować wysoki poziom kompetencji, samodzielności i wszechstronności pracowników, którzy współpracując ze sobą, potrafią radzić sobie w każdej nawet najtrudniejszej sytuacji. Umożliwia również wyłanianie wybitnych talentów i wsparcie ich rozwoju w organizacji. Jestem dumny z faktu, iż podczas mojej wieloletniej kariery udało mi się dostrzec wielu utalentowanych osób, które mogłem wesprzeć w rozwoju osobistym, przyczyniając się do dalszego rozwoju ich kariery zawodowej.

Jakub Regulski — Dyplom z podziękowaniami od Pracowników dla Jakuba Regulskiego Dyplom z podziękowaniami od Pracowników za współpracę i ogrom pozytywnej energii, którą — Ja, Jakub Regulski — wniosłem do zespołu
Referencje otrzymane od Zarządu Spółki dla Jakuba Regulskiego Pozytywne referencje dla Jakuba Regulskiego otrzymane od Zarządu Spółki

Jakub Regulski - Najważniejsze osiągnięcia w zakresie polityki propracowniczej

Lista osiągnięć w zakresie prowadzonej przeze mnie — Jakuba Regulskiego — polityki propracowniczej jest naprawdę długa. Poniżej z dumą prezentuję niektóre z nich.

Referencje dla Jakuba Regulskiego od Dyrektora Generalnego Spółki Pozytywne referencje dla Jakuba Regulskiego otrzymane z rąk Dyrektora Generalnego Spółki

Jakub Regulski - Pozytywne referencje i komentarze

Podczas 18-letniej kariery zawodowej zjednałem sobie sympatię wielu wspaniałych i wartościowych osób, z którymi utrzymuję doskonałe relacje zarówno na gruncie osobistym jak i zawodowym po dziś dzień. Otwartość, zrozumienie potrzeb drugiego człowieka, empatia, szacunek, umiejętność uważnego słuchania, chęć wspierania i niesienia pomocy w sytuacjach kryzysowych, pozytywna energia – to zbiór wartości, które przyświecają mi w życiu prywatnym i zawodowym. Uważam, że nie można być dobrym menadżerem, jeśli nie umie się zrozumieć drugiego człowieka. Dlatego bardzo lubię otaczać się ludźmi, być blisko nich, dzielić się i wymieniać z nimi doświadczeniami budując w ten sposób wzajemnie przyjazną relację. W trakcie 18-letniej kariery zawodowej — Ja, Jakub Regulski — otrzymałem wiele listów polecających i referencji zarówno od byłych pracodawców jak i partnerów biznesowych, a także ponad 100 pozytywnych opinii i komentarzy od pracowników doceniających moją propracowniczą postawę, styl zarządzania, relacje z pracownikami, a także stworzone przeze mnie warunki pracy. Poniżej z dumą prezentuję ich fragmenty.

Fragmenty pozytywnych komentarzy pochodzących z portalu Gowork na temat Jakuba Regulskiego Przykładowe fragmenty z ponad 100 pozytywnych komentarzy na temat propracowniczego stylu zarządzania Jakuba Regulskiego (źródło:  Serwis Gowork.pl)
Fragmenty pozytywnych komentarzy na temat Jakuba Regulskiego pochodzące z portalu Gowork Przykładowe fragmenty z ponad 100 pozytywnych komentarzy na temat propracowniczego stylu zarządzania Jakuba Regulskiego (źródło:  Serwis Gowork.pl)

Kliknij link, aby zobaczyć ponad 100 pozytywnych opinii i komentarzy na temat Jakuba Regulskiego, jego propracowniczego stylu zarządzania, doskonałych relacji z pracownikami, a także stworzonych przez niego doskonałych warunków pracy.